Minister dreigt met afnemen accreditatie van Islamitische Universiteit van Europa

Minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven heeft veel kritiek op de Europe Islamic University of Applied Sciences in Rotterdam. Ze dreigt de accreditatie van de bachelor- en masteropleiding in te trekken als de universiteit niet binnen drie maanden de zaken op orde heeft.

Als de minister de accreditatie intrekt, krijgen studenten geen door de overheid erkend diploma en geen studiefinanciering meer. De school krijgt dan geen subsidie meer.

De minister heeft de universiteit laten onderzoeken door de Inspectie van het Onderwijs en door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Uit die twee onderzoeksrapporten blijkt dat de bestuurlijke en financiële continuïteit niet zijn gewaarborgd.

Verantwoordelijk

Volgens de inspectie is onduidelijk wie in het stichtingsbestuur zitten en wie waar verantwoordelijk voor is. De begroting is onrealistisch en de universiteit kan voor meerdere jaren geen inzicht geven in zijn financiële positie. Daarnaast zijn er zorgen over de kwaliteit van het onderwijs.

De Europe Islamic University of Applied Sciences stond al onder verscherpt toezicht en was de afgelopen jaren vaker in het nieuws. Verschillende keren is onderzoek gedaan naar fraude.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: