nieuws

Rotterdam krijgt nieuwe oeververbinding

De Rotterdamse regio krijgt een nieuwe oeververbinding. Die komt te liggen tussen Rotterdam-Kralingen en Rotterdam-Zuid of tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk. Een nieuwe verkenning moet bepalen welke oplossing de voorkeur krijgt. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.
Duidelijk is dat er een streep is gezet door een nieuwe oeververbinding tussen Rotterdam-West en de Sluisjesdijk. Die heeft het na de eerste verkenning, die in maart begon, niet gehaald. De voorkeuren werden in de achterliggende maanden getoetst op de mogelijkheden en financieringsmogelijkheden.
Het signaal van de minister betekent dat driekwart (480 miljoen) binnen is van de 640 miljoen euro die nodig is voor de totale MIRT-verkenning in Zuid-Holland. Daar hoort ook een ov-verbinding tussen Kralingen en Zuidplein bij om station Beurs te ontlasten en ook de ontwikkeling rond het nieuwe treinstation Stadion.
Dat geldbedrag van 480 miljoen is een voorwaarde om een volgend stadium van de planfase in te gaan. Het Rijk betaalt 200 miljoen euro van dat bedrag. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam brengen 280 miljoen bijeen. De verkenning duurt 1,5 tot 2 jaar.
De nieuwe verbinding aan de oostkant van Rotterdam moet de Van Brienenoordbrug ontlasten. De verbinding op de A16 krijgt veel verkeer te verwerken. En dat aanbod wordt alleen maar groter, omdat er tot 2040 nog meer woningen worden gebouwd in de Rotterdamse regio.
Ook wordt op korte termijn gekeken of de problemen rond de Algeracorridor bij Krimpen aan den IJssel kunnen worden aangepakt. De doorstroming in de spits is een groot probleem.

Feyenoord City

De gemeente Rotterdam heeft al eerder een voorkeur voor de oostelijke oeververbinding tussen De Esch en Rotterdam-Zuid uitgesproken. Dat zou een brug met ook een busbaan kunnen worden. Die verbinding moet de belangrijke ontsluiting van en naar Feyenoord City worden. Schippers en omwonenden hebben de voorkeur voor een tunnel uit oogpunt van veiligheid en mogelijke overlast.
Wethouder Bokhove van Mobiliteit wil de verbinding graag naar Rotterdam halen. "We zien de grote ontwikkeling in Rotterdam-Zuid en de opgave in de buurt van de Erasmus Universiteit. Als we dat kunnen verbinden zit daar heel veel toekomstperspectief in."