nieuws

Windpark stiller door uilen na te apen

Aan de noordkant van de Nieuwe Waterweg en de rivier Het Scheur verrijzen zeven nieuwe windmolens. Het windpark Nieuwe Waterweg gaat genoeg stroom opwekken om een gebied als Hoek van Holland en Maassluis te voorzien. Om de geluidsoverlast zo minimaal mogelijk te houden is door de bouwers gekeken naar de anatomie van de vleugels van een uil.
Het windpark dat door Eneco wordt gebouwd moet in het voorjaar van 2019 gereed zijn. Deze week wordt de tweede mast van 119 meter geplaatst. Belangstellenden mochten op de bouwlocatie een kijkje nemen.
"De meeste mensen willen vooral technische dingen en maten weten", zegt Sander Bakker, projectleider van Eneco. "Uit de verte lijken het luciferhoutjes, maar ze zijn met de wieken erbij 175 meter hoog." Jaarlijks levert het windpark van zeven molens zo'n 75 miljoen kilowattuur op. Per jaar kan een windturbine 3 duizend huishoudens voorzien van stroom.

Afmetingen

Op de bouwlocatie vergapen belangstellenden zich aan de enorme afmetingen. Opvallend zijn de zaagtanden aan de enorme wieken die nog in het gras liggen. "Een soort haaientanden", vertelt Sander Bakker, "die techniek is afgekeken van de natuur. Wetenschappers keken naar uilen en zagen ribbels op de vleugels en dat zorgt ervoor dat ze bijna geluidloos vliegen. Door de kartels op de wieken beperken we het geluid met een paar decibel", aldus Bakker.
Het park Nieuwe Waterweg strekt zich uit van het transformatorstation ten westen van de Maeslantkering tot de Oranjeplassen. De aanleg is het resultaat van klimaatafspraken vastgelegd in het Rotterdam Climate Initiative. Daarbij is minder CO2-uitstoot in het Rotterdamse havengebied het belangrijkste doel.
Windpark Nieuwe Waterweg is een van de eerste windparken die wordt gebouwd uit het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam. Gesprekken over meer windturbines langs het water lopen nog.