Rechter geeft cardiologen Ruwaard fractie van geëist schadebedrag mee

De laatste drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten-ziekenhuis in Spijkenisse hebben recht op een schadevergoeding van de Nederlandse Staat. Het bedrag dat ze meekrijgen is fors lager dan de 9 miljoen euro die de specialisten hadden geëist. Ze krijgen samen 300 duizend euro. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald.

De rechtbank oordeelde dat minister Schippers in 2012 de cardiologen vanaf half december niet langer had mogen schorsen. Ook zijn er tijdens de tuchtzaak tegen de artsen schadelijke uitspraken door de Inspectie Gezondheidszorg gedaan, die onvoldoende werden onderbouwd.

De uitspraken van de inspectie gaan onder meer over de zorg aan patiënten. Een woordvoerder van de IGZ stelde toen 'dat de cardiologen niet de verantwoordelijkheid had genomen on de cardiologische zorg goed te regelen, waardoor ernstige en onherstelbare schade aan patiënten is aangericht. Ook zouden ze 'op alle fronten' tekort zijn geschoten in de zorgverlening aan patiënten.'

Ook lag de inspectie dwars toen de Nederlandse Vereniging van Cardiologen aanbood om de drie cardiologen onder hun toezicht weer aan het werk te laten gaan. Volgens de rechtbank was die blokkade onrechtmatig.

De rechtbank houdt desondanks het schadebedrag fors lager dan de eis van de specialisten. Een aantal zaken heeft ze daarin laten meewegen: het faillissement, het rapport Danner en het eerste bevel om ze te schorsen.

Minder patiënten

De rechtbank vindt dat het faillissement van het Ruwaard in juni 2013 vooral werd veroorzaakt door het eerste besluit van de minister om de cardiologen te schorsen. Dat zette veel in werking. En omdat er toch al minder patiënten naar het ziekenhuis kwamen, was het einde van het Spijkenisser ziekenhuis daar een uitvloeisel van.

De rechtbank betwijfelt ook of de cardiologen bij het opheffen van de schorsing in december 2012 weer aan de slag zouden zijn gegaan. Immers, de cardiologen van het Maasstad Ziekenhuis waren gevraagd om in te springen.

Ook oordeelt de rechtbank dat de specialisten niet meer mee zouden zijn gegaan naar het ziekenhuis dat na de doorstart ontstond: het Spijkenisse Medisch Centrum. Aangezien de artsen die stelling niet aanvochten, betekent dat dat ze minder kans op werk hadden.

Geschorst

De artsen werden in november 2012 geschorst. Een week later werd dat bevel tot augustus 2013 verlengd. Volgens de artsen kwamen ze door de schorsingen niet meer aan het werk of aan gelijkwaardig werk toe.

Ook probeerde de Staat de artsen via tuchtrechtelijke procedures voor het leven te schorsen. De tuchtrechters legden echter een berisping op, omdat zij oordeelden dat de artsen slechts beperkt iets kon worden verweten.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: