nieuws

Linkerflank coalitie wil leed Tweebosbuurt verzachten

De sloopplannen van Vestia in de Tweebosbuurt zit het linkerdeel van de Rotterdamse coalitie (GroenLinks, PvdA, ChristenUnie-SGP en in mindere mate D66) niet lekker. Toch zullen ze donderdag instemmen met de sloop- en renovatieplannen voor de wijk, maar met een stevig pakket aan maatregelen dat het leed van de Tweebossers moet verzachten.
Bij de commissievergadering vorige week grepen de Tweebosbewoners hun laatste kans om aan te geven dat ze niet uit hun wijk willen verhuizen. “Dit voelt als een deportatie”, zei bewoner Nettie de Monte. Sinds de plannen afgelopen zomer bekend werden is er stevig actie gevoerd door de bewoners.
Zo’n veertig procent van de bewoners heeft aangegeven te willen terugkeren na de sloop en nieuwbouw, maar er komen minder woningen terug. Bijna 600, vooral sociale huurwoningen worden gesloopt, daarvoor komen 374 nieuwe woningen in de plaats, waarvan 130 sociale huurwoningen. Ook worden 90 sociale huurwoningen gerenoveerd.
Het linkerdeel van de coalitie komt donderdag met verschillende moties om de pijn van de Tweebossers te verzachten.

Verdichten

D66 wil dat er aan de rand van de Tweebosbuurt meer woningen terugkomen. “Er is ruimte tussen de Laan op Zuid en de Hilledijk”, zegt raadslid De Roon. “We kunnen het slecht verkopen dat het aantal woningen in deze wijk wordt verminderd, terwijl we juist moeten gaan bouwen. Juist in dit gebied.” Hij ziet daar graag middenhuur terugkomen.

Terugkeren

Omdat het aantal sociale huurwoningen in de wijk minder wordt, wil GroenLinks dat Vestia de bewoners die willen terugkeren (zo’n 42 procent), geholpen worden bij het vinden van een woning in de buurt van de Tweebosbuurt. “Er is angst bij de bewoners dat ze aan de andere kant van de stad terechtkomen. Dat willen we hiermee voorkomen”, zegt raadslid Kockelkoren.

Geworteld

De bewoners die het langst in de wijk wonen, moeten voorrang krijgen bij het terugkeren in de wijk, vindt CU-SGP. “Eenzaamheid kan het gevolg zijn van een onzorgvuldige verhuizing en die eenzaamheid willen we juist verminderen in de stad”, vindt de partij. Daarom wil CU-SGP de ‘gewortelde’ bewoners niet alleen voorrang geven bij de 130 sociale huurwoningen, maar ook bij de vrijesectorwoningen die worden teruggebouwd.
Daarnaast moeten de bewoners een aanvullende verhuisvergoeding van 500 euro krijgen. Mensen met een aantoonbare mantelzorgrelatie moeten op loopafstand van hun mantelzorger kunnen blijven wonen.

Uitstel

De PvdA hoopt de sloop nog te kunnen uitstellen. “We moeten dit niet overhaast gaan doen, zoals we bij de sloop in Nieuw-Crooswijk hebben gezien”, zegt raadslid Balwantsingh. “Daarom moeten we in samenspraak met Vestia en de minister van Binnenlandse Zaken onderzoeken of de slooptermijn kan worden verlengd.” De sloop zou nu begin 2020 moeten beginnen.

Pelger

Ook willen CU-SGP, D66 en Nida dat de cultuurhistorische waarde van de wijk behouden blijft. Bijvoorbeeld de gedecoreerde buitengevel van mevrouw Pelger, aan de Hilledijk van 1904, moet terugkeren in de nieuwe woonwijk.
Of deze aanvullende plannen een meerderheid krijgen in de gemeenteraad, is nog niet duidelijk. Vooral GroenLinks, PvdA en CU-SGP is er veel aan gelegen de plannen voor de Tweebosbuurt te verzachten. Zij waren in de vorige raadsperiode tegenstander van de Woonvisie, het slopen van sociale huurwoningen in met name Rotterdam-Zuid. Dat geldt niet voor de VVD, D66 en het CDA.