nieuws

Sloop Rotterdamse Tweebosbuurt gaat door

Het is definitief, de sloop- en nieuwbouwplannen voor de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid gaan door. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van 34 zetels stemde in met de plannen om bijna 600 vooral sociale huurwoningen te slopen. Daarvoor in de plaats komen 374 nieuwe woningen, waarvan 130 sociale huurwoningen.
De gehele coalitie en Leefbaar Rotterdam stemde na een fel debat in met het voorstel. Dat alles onder toeziend oog van de Tweebosbewoners die zorgden voor een volle publieke tribune.
Wel werden nog verschillende moties aangenomen, waardoor mensen die geworteld zijn in de wijk voorrang krijgen bij terugkeer in de wijk na de nieuwbouw. Ook wordt onderzocht of er aan de rand van de Tweebosbuurt extra woningen kunnen worden gebouwd.
De coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en ChristenUnie-SGP kregen het zwaar te verduren in het debat. Zij waren in de vorige raadsperiode tegen de Woonvisie, waar deze plannen onderdeel van zijn. “Waar is uw barmhartigheid gebleven?”, vroeg raadslid Van Baarle (Denk) aan raadslid Vonk van CU-SGP.
“Natuurlijk doet dit pijn, maar we krijgen er ook veel voor terug”, zei raadslid Balwantsingh (PvdA). “Als wij niet in coalitie zouden zitten kwamen die nieuwe sociale huurwoningen ook niet.” Hij mocht van de linkse oppositie vervolgens uitrekenen hoeveel van die sociale huurwoningen gesloopt gaan worden. “Er worden er meer gesloopt dan gebouwd”, concludeerde van Baarle.

Zuivering

De SP ging nog iets verder. “Dit sloopbeleid is demografisch zuiveringsbeleid”, zei Taylan Cicek. Op aandringen van VVD en D66 stelde hij zijn woorden bij en bood zijn excuses aan. Eerder sprak zijn collega Van Zevenbergen (SP) al over een bombardement op de Tweebosbuurt. Die woorden nam hij later terug.