nieuws

Rotterdam focust meer op rechts-extremisme bij aanpak radicalisering

In de radicaliseringsaanpak voor de komende vier jaar focust Rotterdam meer op rechtsextremisme. “Alt-rightgedachtegoed heeft voet aan de grond gekregen”, schrijft het college in de Aanpak voor 2018-2022. Het aantal geweldsincidenten met extreemrechtse motivatie is toegenomen.
In 2016 ging het om 45 geweldsincidenten in Nederland tegenover dertien incidenten in 2012 (cijfers AIVD). Naast de opkomst van extreemrechts geweld, neemt ook het geweld vanuit extreemlinkse hoek toe. “Die twee gaan steeds vaker de confrontatie met elkaar aan”, schrijft de gemeente.
Ook maakt de gemeente zich zorgen over polarisatie in de samenleving. “De discussies binnen de thema’s integratie, immigratie, religie en cultuur worden heftiger. Dit zorgt voor meer onderlinge afstand. Er lijkt steeds minder ruimte te zijn voor gematigde geluiden.”
De afgelopen vier jaar focuste Rotterdam vooral op de dreiging vanuit aanhangers van het gewelddadige jihadistisch gedachtegoed. Dat deed Rotterdam met een netwerk van 180 sleutelpersonen. “Met behulp van dit netwerk worden signalen snel opgepakt en geanticipeerd worden op spanningen en demonstraties.” Met die aanpak wil de gemeente verder.
Internationale gebeurtenissen drukten hun stempel op de weerbaarheid van de Rotterdamse samenleving, schrijft de gemeente. Zoals de opkomst van IS in 2015 en 2016 zorgde voor uitreizigers naar Syrië en Irak. Sinds juni 2017 zijn er geen geslaagde uitreizigers vanuit Nederland naar Syrie of Irak meer bekend. In totaal zijn er 300 Nederlanders uitgereisd, zestig zijn overleden en vijftig mensen zijn teruggekeerd.

Signaleren, voorkomen, interveniëren

In de nieuwe aanpak radicalisering wil Rotterdam vroeg signaleren en daarmee radicalisering voorkomen. “Wanneer er toch sprake is van radicalisering, dan interveniëren we met een doelgericht aanpak.”