nieuws

Na grondige renovatie Mathenesserflats is zelfs de tuin klimaatbestendig

Tijden van droogte worden afgewisseld door fikse stortbuien. Steden als Rotterdam proberen er al jaren mee om te gaan. Zo zijn waterbergingen aangebracht en speciale groenvoorzieningen.
Woningcorporatie Havensteder besloot na een ingrijpende renovatie van de Mathenesserflats in Rotterdam-West de twee binnentuinen zo aan te leggen, dat ze zich aanpassen aan het weer.
De woningcorporatie heeft tijdens de werkzaamheden aan de jaren '50-flats het energielabel van de woningen opgekrikt van G naar A. De grootste winst werd behaald met isolatie. Voor de twee binnentuinen nam de corporatie de stichting Tussentuin in de arm.

Twee ontwerpen

Die stichting ontwierp twee tuinen. De ene is een tuin met een grindbak. Het water loopt vanuit de regenpijpen langs de flats de tuin in. Bij één van de binnentuinen verdwijnt het water onder de grond en wordt het daar opgeborgen in zogenaamde infiltratiekoffers.
In de andere tuin wordt een droogleggende sloot aangebracht, een Wadi, die via drie kanaaltjes verbonden is met een goot langs het voetpad dat langs de flat loopt. Het water loopt uit de regenpijpen over het voetpad met speciale tegels de goot in. Bij hevige regenval stroomt de Wadi via de drie kanaaltjes vol.
Daarmee moeten overstromende riolen en straten blank staan, voorkomen worden. Het water wordt door de bergingen dagen na de regenval langzaam afgegeven aan de bodem.

Bewoners

Stichting Tussentuin ontwierp de tuinen samen met de bewoners. "Zo krijg je draagvlak bij de bewoners en gaan ze het meer als hun eigen tuin zien", legt Joost van Dijk van de stichting uit.
De bovengrondse waterberging in de vorm van een Wadi komt in een enorme bloementuin te liggen. "Daar hebben we bewust voor gekozen. Dat is een tuin die veel minder gebruikt wordt door de kinderen, zodat daar geen gevaarlijke situaties ontstaan."
In de tuin waar het water onder de grond in grindbakken wordt opgevangen, komt voor de kinderen een Pannakooi en een speelhuisje.

Positief

Bewoners zijn positief over de plannen. "Het lijkt me wel dat het mooi wordt én het is goed voor het milieu", zegt bewoonster Nel Pluut. "Maar we hadden niet verwacht al zo lang in die werkzaamheden te zitten. Die aanleg duurt nog tot het voorjaar."
In de loop van februari of maart moeten de tuinen worden opgeleverd.