Haven: Elke extra eis van Rotterdam over Energietransitie is ongepast

Het Havenbedrijf Rotterdam wil geen strengere afspraken maken met de gemeente Rotterdam over de Energietranstie dan ze al maken in het landelijk Klimaatakkoord. Dat zegt Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf.

Het Klimaat- en Energieakkoord dat Rotterdam volgend jaar wil sluiten moet gelieerd zijn aan het landelijke Klimaatakkoord dat momenteel wordt gesloten, vindt Castelein. "Elke eis van Rotterdam daar bovenop is ongepast, ongewenst en onhaalbaar." 

Zijn uitspraak klinkt als een rechtstreekse waarschuwing aan wethouder Bonte (Energietransitie) die vindt dat Rotterdam voorop moet lopen in de Energietransitie. "We willen in 2030 49 procent CO2-reductie realiseren en daarna een volledig duurzame haven, dat is een fenomenale uitdaging en daarmee lopen we al enorm voorop. Laten we daar trots op zijn", zegt Castelein.

"Als we gaan zeggen, we willen nog een cadeautje, nog iets. Dan is dat niet haalbaar en jagen we bovendien bedrijven weg uit de haven."

Castelein vreest dat internationale bedrijven Rotterdam links laten liggen als de gemeente strengere eisen stelt. "Ik ervaar dagelijks dat internationale bedrijven de afweging maken: vestigen wij ons in Rotterdam of Antwerpen of Frankrijk. Wij moeten laveren tussen het belang van die concurrentiepositie en het halen van de doelen. Het klimaat en Rotterdam zijn er slechter mee af als we de bedrijven wegjagen."

Castelein heeft goede hoop dat de haven de geplande reductie haalt. "Het begin van de energietransitie is ingezet. Het is technisch haalbaar en de bedrijven willen ook, ik ben ervan overtuigd dat het kan."

Kosten

Wel waarschuwt hij dat iedereen de kosten van de energietransitie gaat voelen. "Wij als samenleving moeten die kosten opbrengen. Mensen die dat niet kunnen, moeten we ondersteunen, maar dit moet ons wat waard zijn. Dus collectief gaan we meer geld betalen voor de duurzame samenleving, dat kunnen we niet alleen bij de bedrijven leggen."

Het Havenbedrijf wil duurzame bedrijven zoveel mogelijk belonen. "Schepen die schonere brandstoffen gebruiken krijgen korting op de havengelden, dat geldt ook voor binnenvaartschepen", zegt Castelein. In samenwerking met Hamburg en Antwerpen wil hij meer kortingen afspreken met duurzame schepen. "Dat doen we samen, zodat die schepen niet onze haven voorbijvaren."

Deel dit artikel: