nieuws

Gemeente Rotterdam wil sneller huizen bouwen

De gemeente Rotterdam heeft strenge afspraken gemaakt met projectontwikkelaars en corporaties om de bouw van huizen in Rotterdam te versnellen en ervoor te zorgen dat het proces van idee tot aan oplevering minder vertraging oploopt.
Zo worden bouwplannen vooraf nauwkeurig onderzocht, zodat de gemeentelijke procedures zo snel en efficiënt mogelijk kunnen worden doorlopen. Ook wordt er een zogeheten point-of-no-return ingesteld: een punt waarop er geen wijzigingen in de plannen meer kunnen worden doorgevoerd.
Wethouder Kurvers heeft maandagmorgen elke week ruimte in zijn agenda overgehouden om beschikbaar te zijn voor overleg overleg over bouwprojecten als deze toch escaleren: “Als er projecten spaak lopen, staat de directie stadsontwikkeling direct aan mijn bureau.”

Gronduitgifte

Ook komen ontwikkelaars en bouwers met een goed plan sneller in aanmerking om te ontwikkelen als hiervoor gemeentegrond nodig is. De gemeente wil hiervoor het gronduitgiftebeleid aanpassen. De bedoeling is om ook extra personeel in te huren om de bouw- en bestemmingsplannen te maken en later nog de vergunningsaanvragen af te handelen.

Hoogbouw

De komende vier jaar start de bouw van ongeveer 18 duizend huizen. Naast de maatregelen om de bouw te versnellen, kijkt wethouder Kurvers ook naar een aanpassing van de hoogbouwvisie. Als er meer woontorens gebouwd kunnen worden, kan dat bijdragen aan die 18 duizend huizen.
Er worden plannen gemaakt voor 25 duizend woningen, omdat niet altijd alle plannen worden uitgevoerd. “Een proces kan altijd langer duren of een tegenvaller hebben. Je plant altijd meer dan dat je oplevert”, bevestigt wethouder Kurvers.

Overleg

De gemeente, ontwikkelaars en corporaties bekijken na een jaar of er nieuwe maatregelen nodig zijn om de bouw te versnellen, die worden dan toegevoegd aan het pakket van maatregelen. “We gaan samen kijken naar de snelste weg van idee naar bestemmingsplan tot aan de bouw. Door duidelijk te zijn aan de voorkant, kunnen we meters maken aan de achterkant”, zegt Kurvers.