Gezocht: Ganzenverjagers!

Hoe verjaag je een gans? Nou ja, één gans, een heleboel ganzen. De Dierenbescherming zoekt vrijwilligers.

De Dierenbescherming begint in januari met een proef om ganzen op een diervriendelijke manier van het boerenland te verjagen, in plaats van de dieren af te schieten.

Beter tien in de lucht....


Strijensas in de Hoeksche Waard is een van de twee plekken waar de Dierenbescherming in het nieuwe jaar wil beginnen met een zogenaamde 'ganzenverjaagpilot". Basjan Niemansverdriet uit Strijensas is sceptisch, maar toch bereid mee te werken aan de proef. De akkerbouwer verbouwt onder meer  aardappelen, graan en suikerbieten, geliefd voedsel onder ganzen. 
 "De laatste jaren brengen de ganzen steeds meer schade toe  aan de gewassen.", zegt Niemansverdriet: “Wij hebben in de Hoeksche Waard meer natuurgebieden aan de buitenkant gekregen. Daar zouden de ganzen foerageren, maar dat zijn verblijfsgebieden geworden en je merkt gewoon dat ganzen steeds meer de polder in trekken.”

Ganzenwalhalla


De Hoeksche Waard, maar ook andere gebieden in Nederland,  zijn ideaal voor ganzen. “Nederland is een walhalla voor ganzen, waterrijk, er is riet, er is eten op het land van de boeren, dus wat wil je nog meer?”, zegt Femmie Smit van de Dierenbescherming. 

Prikkelen


Boeren doen er alles aan om ganzen weg te krijgen, maar dat gebeurt niet altijd op een even diervriendelijke manier, vindt de Dierenbescherming. Samen met akkerbouwers en de provincie Zuid-Holland wil de Dierenbescherming daarom in het nieuwe jaar beginnen met de meer diervriendelijke pilot: “Uit onderzoek blijkt dat als je ganzen continue prikkelt dat een gebied onveilig is, dan leren ze dat ze daar niet meer moeten komen. Maar dat moet je wel consequent doen.”, zegt Smit.
Daarom zoekt de Dierenbescherming vrijwilligers die de ganzen willen verjagen op plekken waar ze niet welkom zijn. Er zijn al wat vrijwilligers gevonden, maar er moeten er nog meer komen. “Je hoeft echt niet elke dag aanwezig te zijn. Het idee is dat er een soort pool is die gebeld  kan worden als het nodig is."
 

Meer over dit onderwerp:
chrisnatuurlijk
Deel dit artikel: