nieuws

Snel fietspad bij Dordrecht drie ton duurder

fietspad.cropresize.tmp.jpg
fietspad.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - Het nieuwe fietspad van Dordrecht naar het bedrijventerrein Dordtsche Kil 3 en de Hoeksche Waard wordt ruim 300 duizend euro duurder.
Voor de snellere fietsverbinding was al bijna negen ton uitgetrokken. Onderzoek wees echter uit dat de veengrond ter plekke te slap is om een fietspad op een dijkje te dragen.
Als oplossing is nu bedacht om het 400 meter lange fietspad aan te leggen als een soort brug op stalen palen. Als de gemeenteraad het aanvullend krediet geeft, kan de aanleg in april beginnen.
In oktober kan men dan met de fiets rechtstreeks van de fietsbrug over de A16 naar de Kiltunnel.