nieuws

Parkeer dinsdag in Rotterdam niet op de lager gelegen kades

De Maas bij het Noordereiland
De Maas bij het Noordereiland
De gemeente Rotterdam waarschuwt bewoners en bezoekers voor hoge waterstanden dinsdag. Advies aan automobilisten: aan het einde van de middag niet parkeren op lager gelegen kades in de stad. Auto's die er toch staan, worden mogelijk weggesleept.
De gemeente houdt dinsdag tussen 16.30 en 19.30 uur rekening met hogere waterstanden vanwege de voorspelde storm in combinatie met springtij. De stand komt rond 17.00 uur uit op 2.41 meter, heeft Rijkswaterstaat berekend.
Dat kan vooral op lager gelegen kades tot problemen leiden. Als het nodig is komen er afzettingen op de lage kades op het Noordereiland en vanaf Bolwerk naar de Plantagelaan.
Automobilisten worden opgeroepen hun voertuigen daar weg te halen. "Gemeente en politie bewaken de situatie en auto's worden weggesleept als dat nodig is", schrijft de gemeente op haar website.

Hoogwaterkaart

Rotterdam waarschuwt de bewoners om zelf maatregelen te nemen als een overstroming dreigt, bijvoorbeeld met het plaatsen van zandzakken of schotten voor deuren.
Op de hoogwaterkaart Rotterdam kan een inschatting worden gemaakt hoe hoog het water komt bij een bepaalde waterstand. Rijkswaterstaat publiceert de verwachte waterstanden online.