nieuws

Renovatie Wereldmuseum loopt vertraging op

Wereldmuseum
Wereldmuseum
Het duurt langer voor de verbouwing van het Wereldmuseum in Rotterdam klaar is. Tijdens de werkzaamheden is ontdekt dat het klimaatsysteem ook moet worden aangepakt. Daardoor blijft het museum de komende maanden nog dicht.
Vorig jaar is begonnen aan een grootscheepse opknapbeurt van het wereldmuseum. De gevel en de kozijnen zijn inmiddels vernieuwd.
Het was de bedoeling dat het museum tijdens het vervolg van de werkzaamheden dit jaar eerst nog deels open zou zijn voor het publiek. Maar omdat nu ook het onderhoud aan het klimaatsysteem wordt meegenomen, is besloten de planning te wijzigen.
Het museum gaat nu pas in juli weer open met het nieuwe 'Reispaleis'. Dat is een kindermuseum dat moet laten zien hoe Rotterdammers verbonden zijn met culturen van over de hele wereld.
In de tweede helft van 2019 volgen tijdelijke tentoonstelling. De werkzaamheden moeten in 2020 helemaal klaar zijn. De verbouwing gaat in totaal zo'n 10 miljoen euro kosten.