Wethouder SGP stopt in Ridderkerk

Volbregt Smit stopt per half februari als wethouder voor de SGP in Ridderkerk. De 54-jarige politicus geeft aan een stapje terug te doen voor zijn eigen welzijn.

"Het wethouderschap in Ridderkerk is een prachtig ambt", laat hij weten. "Het is een ambt dat iemands volle inzet vraagt, en soms meer dan dat." Smit laat weten dat het hem "zeer spijt", maar dat hij toch "een stapje terug moet doen." Hij is portefeuillehouder van onder andere financiën, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed. 

Smit werd in 2014 wethouder in Ridderkerk, daarvoor was hij sinds 2002 lid van de gemeenteraad voor de SGP. Naast zijn raadslidmaatschap vervulde hij een functie als directeur van het partijbureau van de SGP. 

Over zijn opvolging is nog niets bekend. Het is aan de fractie van de SGP hierover een voorstel te doen aan de gemeenteraad. 
 

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: