nieuws

‘Explosieve groei’ lerarentekort verwacht in Rotterdam

Het lerarentekort in het basisonderwijs neemt de komende vier jaar in Rotterdam met 60 procent toe tot 272 voltijdbanen. Dat blijkt uit een verwachting in de Onderwijsnota van wethouder Kasmi.
Voor de voorschoolse sector spreekt de gemeente van een explosieve toename van het tekort door veranderende wetgeving en een toenemende vraag naar kinderopvang. Ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn de problemen groot.
In het voortgezet onderwijs verwacht de gemeente een toename van het tekort van 23 banen dit jaar naar 38 in 2022. Er zijn geen Rotterdamse prognoses voor de voorschoolse sector, het speciaal onderwijs, mbo of NPRZ-gebied.
Rotterdam hoopt de tekorten te kunnen terugdringen met een actieplan. Onder meer door extra’s aan te bieden aan nieuwe leraren in Rotterdam. Bijvoorbeeld een woonconsulent om snel huisvesting te vinden.
Ook wordt de startende docent meer begeleiding gegeven en worden zorgtaken teruggeven aan bijvoorbeeld wijkteams en zorginstellingen. Vanuit de Regiodeal NPRZ wordt er extra geinvesteerd om het lerarentekort in Rotterdam-Zuid en het speciaal onderwijs aan te pakken.