KLIMAAT

Wethouder vraagt hulp Rotterdammers bij klimaatbeleid: 'Iedereen wil dat dit slaagt'

Wethouder Chantal Zeegers (D66) van Bouwen en Klimaat
Wethouder Chantal Zeegers (D66) van Bouwen en Klimaat © Rijnmond
Tienduizend Rotterdammers krijgen deze week een brief van de gemeente met de vraag of ze willen meepraten over het toekomstige klimaatbeleid van de stad. Wethouder Chantal Zeegers zoekt 130 Rotterdammers die met creatieve ideeën en voorstellen moeten komen die ervoor zorgen dat de stad in de toekomst ook leefbaar blijft.
Als het gaat om klimaatverandering staan veel seinen wereldwijd op oranje, en steeds vaker rood. Weerextremen lijken steeds vaker voor te komen. In de meest sombere scenario’s neemt de gemiddelde temperatuur de komende decennia met een aantal graden toe.
Dat stelt steden als Rotterdam voor grote uitdagingen. Om er een paar te noemen: hoe voorkom je dat steden door de alsmaar stijgende temperaturen onleefbaar worden? En hoe voorkom je dat grote delen van de stad onderlopen tijdens steeds heftiger regenbuien? Grote vragen, grote uitdagingen.
Precies dit soort vragen wil Klimaatwethouder Zeegers (D66) voorleggen aan de Rotterdammers. Ze verstuurt deze week aan tienduizend inwoners een uitnodigingsbrief om mee te praten over toekomstige maatregelen. “Het wordt een leuke ervaring met veel afwisseling, excursies in de stad, gesprekken, lezingen en lekker eten”, schrijft de wethouder enthousiast.
Zeegers zoekt uit die tienduizend mensen 130 Rotterdammers die willen meedoen aan het burgerberaad 'Klimaat'. Als er meer aanmeldingen komen dan er plekken zijn, dan wordt er geloot. Verspreid over zes vergaderingen moet dat burgerberaad met zoveel mogelijk uitvoerbare ideeën en oplossingen komen. Die zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die uiteindelijk bepaalt welke plannen daadwerkelijk opgepakt worden.

Waarom heeft u juist voor deze vorm van inspraak gekozen?

“Mensen gaan eens in de vier jaar naar de stembus voor de gemeenteraad, en in Rotterdam zijn dat helaas niet zoveel mensen die dat doen. Ik wil Rotterdammers mee laten praten, mee laten denken en hun ideeën gebruiken bij wat je als gemeente doet. Eens in de vier jaar stemmen is daarvoor dan te weinig. Een burgerberaad vind ik een mooie aanvulling op alle participatie-instrumenten en democratische vormen die we als gemeente hebben.”

Verwacht u ideeën en plannen die uzelf, uw ambtenaren of de deskundigen die u raadpleegt niet hadden kunnen bedenken?

“Ik hoop het wel. We willen een hele brede afspiegeling hebben van de Rotterdamse bevolking. Bijvoorbeeld mensen die al heel ver zijn met verduurzaming, maar ook mensen die zich daar helemaal niet zo mee bezighouden. Al die verschillende mensen leveren hopelijk verschillende ideeën op en ik denk dat ik verrast ga worden met leuke plannen.”

Hoe voorkomt u dat tijdens de vergaderingen assertieve mensen of mensen met een grote mond een te groot stempel drukken op wat er besproken wordt of op de ideeën die het burgerberaad bedenkt?

"We zetten daarvoor professionele gespreksbegeleiders in. We verdelen de 130 deelnemers over kleine groepjes. Die gespreksbegeleiders letten op dat echt iedereen zijn of haar zegje kan doen. Mensen die vaak aan het woord zijn, zullen worden afgeremd. Een deelnemer die wat minder uitgesproken is, wordt nadrukkelijk uitgenodigd om zijn zegje te doen. We investeren veel tijd en middelen om ervoor te zorgen dat die gesprekken goed verlopen.”

Klimaatbeleid gaat vooral over de lange termijn: wat moet je nu doen om ellende over, zeg, tien of twintig jaar te voorkomen. Mensen vinden het over het algemeen moeilijk om zo ver vooruit te denken. Hoe zorgt u ervoor dat het burgerberaad met goede, bruikbare ideeën komt?

Het kan ook heel dichtbij zijn. Heel veel mensen doen al dingen voor het klimaat. Een van mijn doelen met het burgerberaad is om het tastbaar, dichtbij en concreet te maken. Binnen het burgerberaad moet een open en uitnodigende sfeer ontstaan, waarin iedereen out-of-the-box kan denken en zijn plannen kan presenteren.”

Geld speelt daarbij geen rol?

“Dat is helaas nooit het geval. Wel hebben we als enige stad in Nederland een miljoen euro vrijgemaakt om plannen uit te kunnen voeren. En los daarvan heeft het college geld beschikbaar gesteld om sowieso met klimaatplannen aan de slag te gaan: er zijn fondsen en -budgetten. Die kunnen we ook inzetten voor goede ideeën.

In Frankrijk werd door president Macron in 2018 een burgerberaad ingesteld dat zich ook mocht bezighouden met het klimaatbeleid. Dit mede naar aanleiding van hevige bosbranden in dat jaar, een grote klimaatmars en de protesten van de gele hesjes tegen een aangekondigde belastingverhoging op dieselauto’s. Wat neemt u mee van de Franse ervaringen?

“Macron stak destijds zijn nek uit. Maar wat daar de grote teleurstelling was, was dat mensen met ideeën kwamen die allemaal niet uitgevoerd werden. Dat wil ik voorkomen. Je wilt alle verwachtingen aan de voorkant heel helder hebben.
Het moet duidelijk zijn dat een idee of plan uitvoerbaar moet zijn voor de gemeente en hoeveel geld er beschikbaar voor is. We geven dit soort kaders mee. En als iets binnen zo’n kader past, dan gaan we het doen.”

Dat kunt u vooraf niet garanderen. Alle bruikbare ideeën en plannen worden immers voorgelegd aan de gemeenteraad. En die kan plannen die om de één of andere reden niet bevallen uiteindelijk gewoon wegstemmen. Dat zou een horrorscenario voor u en het burgerberaad zijn.

“Ik heb het hier vooraf uitvoerig met de gemeenteraad over gehad. We willen allemaal dat dit slaagt. Een belangrijk onderdeel van de slagingskans is dat wordt uitgevoerd wat is bedacht. Het is cruciaal dat we iets met de resultaten van het burgerberaad doen, en dat realiseert de gemeenteraad zich heel goed.”

Blijft het burgerberaad bij deze ene keer, over dit specifieke onderwerp?

“Ik ben blij dat we dit gaan doen, maar ik vind het ook spannend. Je wilt dat de deelnemers het nuttig vinden, er voor zichzelf wat uithalen en dat er iets wordt gedaan met hun voorstellen.
Als dit allemaal goed gaat, dan ben ik voorstander om dit vaker te doen bij zaken die mensen aan het hart gaan, bijvoorbeeld wonen. Met burgerberaden houd je goede feeling met wat Rotterdammers belangrijk vinden, en daarom ben ik heel erg blij dat we dit gaan doen.”

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp ons of Mail: nieuws@rijnmond.nl