nieuws

Extra maatregelen om werklozen in Rotterdam-Zuid snel aan baan te helpen

Rotterdam wil door meer begeleiding en opleidingen het aantal mensen met een bijstandsuitkering in Rotterdam-Zuid de komende vier jaar fors terugdringen. Dat kan door het extra geld dat de stad van het Rijk heeft gekregen om Rotterdam-Zuid te verbeteren. Vandaag zijn de plannen gepresenteerd.
De werkloosheid is in Rotterdam-Zuid het grootst van de hele stad. Marco Pastors, de directeur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ): "We hebben op Zuid 32 procent van alle Rotterdammers wonen, maar het is 40 procent van de mensen die een uitkering hebben. We hebben gezegd: Rotterdam-Zuid moet net zo opgeleid en werkend worden als de rest van de stad."

Nieuwe aanpak

Er ligt dus een nieuwe aanpak. Niet langer mensen snel aan een baan helpen, maar nu worden ze veel meer begeleid. Nu wordt er ook gekeken naar welke problemen er zijn, zoals bijvoorbeeld schulden of huisvestingsproblemen. Mensen krijg daar dan hulp bij. Als daar niets aan gedaan wordt, kan iemand die net een baan heeft die ook snel weer verliezen en opnieuw een bijstandsuitkering moeten aanvragen.
Marco Pastors: "Als je met werkgevers praat, dan zeggen ze: ik kreeg iemand met een uitkering, die deed zijn werk best wel goed, maar dan belden zijn kinderen, zijn broer of de deurwaarder. Die kwam gewoon niet aan werken toe, daarom heb ik hem weggestuurd."
Richard Moti is als wethouder verantwoordelijk voor de nieuwe plannen. "We kiezen meer voor het stimuleren", legt hij uit. "We geloven namelijk dat de meeste mensen gewoon willen en talent hebben. Alleen het lukt ze vaak niet op eigen kracht om aan het werk te komen. Voor de kleine groep die echt niet wil en weigert om te werken, die zullen we natuurlijk altijd stevig aanpakken. Want een uitkering is een voorziening waar ook plichten tegenover staan."

Begeleiding

De werkzoekenden die het niet lukt om een baan te vinden, krijgen nu 32 uur per week werkbegeleiding.
Eén van de werkzoekenden die nu wel opgeleid wordt, is Werner Kramer. De 57-jarige Rotterdammer zat al tien jaar in de bijstand, omdat hij geen werk kon vinden. Dat hij geen rijbewijs en opleiding had, zorgde ervoor dat hij vaak afgewezen wordt. Nu wordt hij opgeleid voor brandwacht, het bedrijf betaalt zijn rijopleiding.