Coalitie opent aanval op Rekenkamer: Rapport Schiekadeblok rammelt

De Rotterdamse coalitiepartijen stellen vraagtekens bij de methodiek en de conclusies die de Rotterdamse Rekenkamer trekt in het rapport naar de aankoop van het Schiekadeblok. "Er wordt toegeschreven naar een conclusie, zonder goede onderbouwing. En dat is niet de eerste keer", zegt raadslid Christine Eskes (CDA).

In het rapport wordt de rol van toenmalige van toenmalige topambtenaren Adriaan Visser en Carl Berg kritisch belicht. Ze zouden niet alle relevante informatie over de erfpachtconstructie die de gemeente met vastgoedontwikkelaar LSI sloot hebben doorgegeven aan het college. 

"In dit rapport lees je vooral allemaal uitspraken van mensen die belastende verklaringen uiten, maar ik kan niet achterhalen van hoeveel mensen dit afkomstig is en hoe breed dit leeft", zegt Eskes. Ze vindt dat de harde conclusies van de Rekenkamer niet goed onderbouwd zijn. 


Daarbij krijgt ze bijval van andere coalitiepartijen. "De onderbouwing kan beter. Als je leest dat 'er geen aanwijzingen zijn dat het college volledig is geïnformeerd' en daaruit concludeert dat dat dus niet zo is, ga je kort door de bocht", zegt Jan-Willem Verheij van de VVD. "In raadsvergaderingen uit die tijd zie je dat de gehele gemeenteraad, behalve de SP, achter deze constructie stond. En de risico's waren ook toen al breed bekend."

Twijfel

Eskes heeft al langer twijfel over de kwaliteit van rapporten van de Rekenkamer. "Bij zowel het rapport over bestuurlijke druk, als het rapport over de wijkteams zit er een verschil tussen de zwaarte van de conclusies en de feiten uit het onderzoek. Dat is een trend", zegt Eskes. 

Ze wil het vertrouwen in de Rekenkamer niet opzeggen, maar heeft 'twijfels over de kwaliteit van de rapporten'. Dat gevoel ligt breder in de raad. "De kwaliteit van de Rekenkamer moet buiten kijf staan, dat is nu niet zo", zegt Co Engberts van de PvdA. 

Tekenend was het besluit vorige week dat de gemeenteraad niet wil wachten op een Rekenkamerrapport over het Warmtebedrijf, voordat ze een beslissing neemt over de aanleg van een pijpleiding van 118 miljoen. Dat besluit staat geagendeerd voor 31 januari, twee weken later komt de Rekenkamer met een rapport met 'belangrijke informatie', volgens Paul Hofstra van de Rekenkamer. 

Onderzoek

"Het wordt tijd om onafhankelijk te laten kijken naar de manier van onderzoek en of die past bij de conclusies die de Rekenkamer trekt", zegt Eskes. "Want de Rekenkamer moet boven elke twijfel verheven zijn." Daarvoor krijgt ze steun van de coalitie. 

De grootste partij van de raad, Leefbaar Rotterdam, laat weten op een ander moment naar het functioneren van de Rekenkamer te willen kijken. "Nu gaan we inhoudelijk naar dit rapport kijken, het is nu niet het moment om de Rekenkamer in twijfel te trekken", zegt Gerben Vreugdenhil van Leefbaar. "Ik vind dit een prima en te vertrouwen rapport."

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Politiek010
Deel dit artikel: