nieuws

Rotterdamse gemeenteraadsleden geïnstalleerd

ROTTERDAM - In het Rotterdamse stadhuis op de Coolsingel zijn de 45 gemeenteraadsleden geïnstalleerd. Onder hen zijn veertien leden van Leefbaar Rotterdam en veertien van de Partij van de Arbeid.
Rotterdam is ongeveer de laatste gemeente van Nederland waar de raadsleden beëdigd worden. Een van de redenen daarvoor is een nogal roerige periode na de verkiezingen, met hertellingen en verzoeken tot herstemming. Dat kwam allemaal na meldingen van onregelmatigheden bij de stembusgang. Zo stonden meerdere mensen tegelijkertijd in een stemhokje, zouden er stemmen en volmachten geronseld zijn en werden stempassen gestolen.
Toch vond de Commissie die dit onderzocht, dat de onregelmatigheden te klein waren voor een andere zetelverdeling. Daardoor is een nieuwe stembusgang niet nodig.