nieuws

Rekenkamer: gemeente onduidelijk over risico's warmtenet

Restwarmte uit de haven wordt gebruikt om huizen te verwarmen
Restwarmte uit de haven wordt gebruikt om huizen te verwarmen
Het Rotterdams college moet eerlijk zijn over de financiële risico's die de uitbreiding van het warmtenet met zich meebrengt. Die tekortkomingen staan niet duidelijk genoeg in de risicoanalyse, stelt de Rekenkamer Rotterdam. "Die analyse krijgt nu een onvoldoende", zegt Paul Hofstra van de Rekenkamer.
Donderdag beslist de gemeenteraad van Rotterdam over de uitbreiding van het warmtenet naar Leiden, dit kost 118 miljoen euro. Maar de inschatting van mogelijke schadeposten voor Rotterdam mag 'zeker realistischer', zegt Hofstra.
Lees meer: Restwarmte Rotterdamse haven verwarmt straks Leiden
Het Rotterdamse college ziet in de brief van de Rekenkamer geen aanleiding om te stoppen met de uitbreiding van het warmtenet naar Leiden. "De tussenrapportage bevestigt ons standpunt dat het voorliggende besluit het meest passende besluit is, mede gegeven het gebrek aan reële alternatieven", schrijft het college.
"De Rekenkamer weet dat het zoeken naar een alternatief geen optie meer is", reageert Hofstra. "Contractueel is alles zodanig vastgelegd dat er nog maar één weg te gaan is. Wij geven nu het advies om met Nuon in gesprek te gaan over uitstel." De afspraken in het contract zijn nu niet 'redelijk en billijk'. Gezien de grote kans op vertraging kunnen de strikte afspraken de gemeente geld kosten. Het maximale verlies begroot de Rekenkamer op 170,6 miljoen. Dat is 14 miljoen meer dan de gemeente had voorgerekend.
Lees meer: Rotterdam stelt stemming Warmtebedrijf een week uit
Opvallend in het schrijven van de Rekenkamer is dat de te verwachten doelstelling er anders uitziet. Het College heeft becijferd dat met het Warmtenet 60-70 kiloton minder CO2 wordt uitgestoot. De Rekenkamer komt niet verder 45 kiloton.
De gemeenteraad zou een week geleden al een besluit nemen over de uitbreiding van het warmtenet. Toen werd de stemming toch uitgesteld om te wachten op de resultaten van de Rekenkamer.