nieuws

Leerwerkakkoord: Duizend startgaranties in de haven

Studenten die kiezen voor een technische mbo-opleiding krijgen gegarandeerd een baan in de Rotterdamse haven. Het Havenbedrijf, de gemeente Rotterdam, MKB-bedrijven en mbo’s hebben in het Leerwerkakkoord afgesproken dat er duizend carrièrestartgaranties worden gerealiseerd.
Bij installatiebedrijf Spie in Schiedam zitten ze te springen om nieuw personeel in de electrotechniek. "Ik zou wel vijftig tot zeventig jongeren kunnen gebruiken", zegt Mike Jansen van Spie. Om de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te doorbreken sluiten we dit akkoord, zegt wethouder Richard Moti van Werk en Inkomen.

Meer leerwerkplekken

Naast de startgaranties worden meer leerwerkplekken voor werkzoekenden gerealiseerd bij MKB-bedrijven en kunnen havenarbeiders ervaring opdoen bij andere bedrijven. "Er ontstaan nieuwe banen door de robotisering, de energietransitie en digitalisering waar we ons op moeten voorbereiden", meent wethouder Moti.
Ook Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam ziet die noodzaak: "De haven verandert hierdoor fundamenteel. Naast sterke handen, hebben we ook slimme koppen nodig. Het leerwerkakkoord levert een belangrijke en concrete bijdrage in het opleiden en aantrekken van een nieuwe generatie havenprofessionals."
Het akkoord richt zich op drie groepen: van school naar werk, van werk naar werk, en (weer) aan het werk. In het deelakkoord met het MKB is afgesproken dat in de komende vier jaar minimaal 600 Rotterdamse werkzoekenden via een leerwerkplek bij MKB-bedrijven in Rotterdam-Rijnmond aan de slag gaan. Het akkoord werd dinsdagmiddag ondertekend op het Zadkine College in Rotterdam