nieuws

Rotterdam wil minder kleine huizen op Zuid

De gemeente Rotterdam wil de komende jaren duizenden kleine woningen op Zuid laten samenvoegen tot grotere huizen. Verhuurders en huiseigenaren kunnen 20.000 of 35.000 euro subsidie krijgen als woningen worden vergroot of samengevoegd.
In het zuidelijk deel van de stad staan volgens de gemeente te veel kleine, goedkope huizen. Met de maatregel wil Rotterdam een gevarieerder woningaanbod creëren en Zuid aantrekkelijker maken voor gezinnen en doorstromers op de woningmarkt. Die laatste groep trekt nu noodgedwongen de wijk uit. De subsidie is ook bedoeld om de huizen te verbeteren, te isoleren en van het aardgas af te halen.
Het gaat in principe om het maximaal samenvoegen van 1100 woningen tot 5500. Voor de vergrotingssubsidie van 20.000 euro is als eis gesteld dat de oppervlakte minimaal twintig vierkante meter groter moet worden.
De maatregel valt onder het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Miljoenen van het Rijk en Rotterdam gaan daarin naar Zuid om zo op allerlei gebieden de leefbaarheid te vergroten. Wethouder Bas Kurvers (wonen) noemt de plannen "Je ziet een rijtjeshuis, maar eigenlijk zijn het twee kleine huizen. Vaak te klein voor mensen die gezinnen willen stichten en daarom wegtrekken. Die willen we voor Rotterdam-Zuid behouden."
Rotterdam probeert ook woningen op te kopen, woonblokken te onteigenen en in bepaalde delen van Zuid het voorkeursrecht te vestigen, zodat gemeente het eerste recht van koop heeft. Met de woningen in eigendom kan Rotterdam samen met corporaties sneller de woningvoorraad veranderen van samenstelling.
In totaal moet tot 2031 een derde van de 90.000 woningen in Rotterdam-Zuid worden aangepakt. Dan gaat het slopen en nieuwbouw, maar ook om grondige renovaties en vergaande isolatiemaatregelen. Veel huizen zijn oud en slecht onderhouden. De hele operatie moet ook duizenden nieuwe woningen opleveren. Informatie over de subsidie voor samenvoegen van woningen is te verkrijgen via deze website.