nieuws

Einde aan verrommeling Fort Prins Frederik

De restauratie van het Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat kan nu echt beginnen. De gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland gaven hiervoor donderdagmiddag het startsein. Het fort uit 1811 moet nu echt een toeristische trekpleister worden.
Het afgelopen jaar is gewerkt aan het leegruimen van het terrein. Er stonden overal illegale stacaravans en vakantiehuisjes en de begroeiing was zo dicht dat weinig meer te zien was van het fort en omliggende opslagruimtes voor bijvoorbeeld munitie.
De afgelopen twintig jaar groeide Fort Prins Frederik uit tot een hoofdpijndossier. De huidige eigenaar verkocht destijds kavels op het terrein, zelfs op de vestingwal. Er werden chalets gebouwd, waar - tegen het bestemmingsplan in - ook permanent gewoond werd. Er was sprake van overlast en de onderlinge verhoudingen tussen bewoners, eigenaren en gemeente was slecht.

Lang gedoogd

Om de illegale bebouwing en bewoning aan te kunnen pakken moest de gemeente Goeree-Overflakkee de portemonnee trekken. Bij het vrijwillig verplaatsen of slopen van een bouwwerk kregen de eigenaren een bedrag van 50.000 euro. Dit omdat de situatie wel lang gedoogd is.
“Met als resultaat dat de bovenring nu zo goed als leeg is. 95% procent is weg”, aldus verantwoordelijk wethouder Daan Markwat. “Bij een probleem dat al twintig jaar speelt, kun je niet verwachten dat het zich zomaar oplost zonder coulanceregeling.”

Afbrokkelende muren

Nu is het dus tijd voor de volgende stap: de restauratie van het fort. Eerst moeten de vochtproblemen in de wanden worden opgelost. Overal om het fort heen staan hekken, omdat de muren afbrokkelen. Dit zou veroorzaakt worden door de grondlaag op het dak.
De gemeente is nu eigenaar van het fort. Na de restauratie zal worden gekeken of er een andere eigenaar moet komen. “Maar we blijven eigenaar totdat we zeker weten dat we een goed exploitabel fort hebben, waarvan we zeker weten dat de cultuurhistorische waarde op de lange termijn beschermd kan worden”, benadrukt de wethouder.