Adviseur maakt gehakt van politiek in Vlaardingen

"Kansloos", noemt organisatieadviseur Hans Andersson de werkwijze van de Vlaardingse politiek. In een rapport dat vrijdag uitkomt, pleit hij zelfs voor een nieuw college van burgemeester en wethouders in de haringstad. Het ontbeert de politiek aan de noodzakelijke daadkracht. Het roer moet om, concludeert Andersson.

De conclusies en aanbevelingen van de onderzoeker zijn op een A4-tje gezet en donderdagavond aangeboden aan de Vlaardingse raad. Vrijdag verschijnt het volledige rapport. Uit de eerste berichten blijkt het op z'n Rotterdams gezegd een 'zooitje' te zijn in Vlaardingen.

Raadsakkoord

Na de lokale verkiezingen koos Vlaardingen ervoor om de stad te besturen op basis van een raadsakkoord en niet het gebruikelijke coalitieakkoord. Omdat het college een minderheid heeft in de raad komt er volgens het onderzoek niets terecht van de gemaakte plannen. "In de verste verte niet", schrijft Andersson. Er is een gebrek aan bestuurlijke spelregels, politiek eigenbelang viert hoogtij en er is te weinig onderling vertrouwen. "Alle fracties moeten dezelfde bestuurscultuur dragen: rust, continuïteit, open besluitkracht en samenwerken."

Komende week zal het rapport worden besproken in het college en de gemeenteraad van Vlaardingen. Andersson doet een aantal aanbevelingen om de daadkracht van het bestuur te versterken.

Zo roept hij op om zaken niet uit te stellen maar aan de slag te gaan, een coalitieakkoord op te stellen in plaats van een raadsakkoord. Laat een kwartiermaker vanuit de gemeenteraad zoeken naar een meerderheidscollege en een lijst maken van zware dossiers die om voorrang vragen, verbeter de gedragsregels en omgangsvormen onderling in de raad en op sociale media en laat een groepje nieuwe raadsleden het voortouw nemen in dit proces, raadt Andersson aan. 

Nieuw college

In het voorjaar zou dan een nieuw college benoemd moeten worden dat boogt op een meerderheid in de raad, zo is te lezen. Het huidige college heeft slechts steun van 13 van de 35 zetels. Tussen de regels door is ook te lezen dat de onderzoeker het niveau van de Vlaardingse politiek onder de maat vindt. Er wordt gepleit voor trainingsprogramma's, zodat ook de deskundigheid van de leden verbetert.

Volgende week zal het rapport besproken worden door het college en de raad. Het onderzoek kostte 17 duizend euro, dat is betaald door de provincie.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Vlaardingen Politiek
Deel dit artikel: