D66 en GroenLinks: grondwaterpeil in Groene Hart moet hoger

Het grondwaterpeil in het Groene Hart en andere veengebieden moet omhoog, vinden D66 en GroenLinks. Als het veen minder droog komt te liggen, gaat de uitstoot van CO2 omlaag. Ook is er bij een hogere grondwaterstand minder schade aan funderingen van huizen.

Nu nog wordt het waterpeil in veengebieden kunstmatig laag gehouden voor veeboeren. Bij een hoog peil zakken hun traktoren weg, krijgen koeien natte poten en is de opbrengst van gewassen lager.

Maar volgens D66 en GroenLinks wegen de voordelen van een hoger waterpeil op tegen de nadelen.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: