'Geen gezondheidsrisico's onder gedetineerden na werken met chroom-6'

Gedetineerden in Nederlandse gevangenissen, waaronder de Dordtse Poorten, hebben geen gezondheidsrisico gelopen toen zij werkten met hout dat is geïmpregneerd met chroom-6. Dat constateert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM deed onderzoek na berichten over het werken met dat hout. Onder meer de lucht in de instellingen werd onderzocht.

Het aantal meldingen en vragen dat binnenkwam over ziekten en gezondheidsklachten van (oud-)medewerkers en (ex-)gedetineerden geven in zichzelf onvoldoende aanleiding voor vervolgonderzoek door het RIVM. De meldingen vormen geen aanwijzing dat de betreffende gezondheidsklachten vaker voorkomen.

In augustus 2018 werd uit voorzorg besloten dat in geen enkele DJI-inrichting nog gewerkt mocht worden met hout dat is verduurzaamd met chroomhoudende bestanddelen. Die maatregel werd genomen, omdat niet kon worden uitgesloten dat personeel en gedetineerden zijn blootgesteld aan een hogere dosis chroom-6 dan is toegestaan.

Er werden toen ook strenge afspraken gemaakt met de leveranciers van hout. Leveranciers dienen chroomvrij hout te leveren. Dit wordt geregeld gecontroleerd.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Dordrecht
Deel dit artikel: