Pulsvissers laten van zich horen tijdens debat in Tweede Kamer

Tijdens een debat in de Tweede Kamer, dat dinsdag ging over het mogelijke verbod op pulsvisserij, waren vissers duidelijk aanwezig. Nadat politici claimden dat de minister zich niet hard maakt voor de vissers, klonk een hard geklap. De voorzitter van de kamer liet dat één keer gebeuren, maar vroeg de vissers na de tweede keer te stoppen.

Het debat leverde goed nieuws op voor de vissers. Zij krijgen geld van het kabinet om op nieuwe technieken over te stappen als de Europese Unie (EU) pulsvisserij woensdag verbiedt. Dat heeft minister Carola Schouten toegezegd.

De EU besluit woensdag waarschijnlijk dat de pulsvisserij niet meer mag. Pulsvissers in onder meer Stellendam gebruiken nu nog elektrische stootjes om vissen op de zeebodem op te schrikken. Hierdoor komen ze omhoog en zwemmen ze in het net.

Bij de boomkormethode, de vismethode die voor het pulsvissen werd gebruikt, gaan vissers met sleepnetten over de zeebodem. Door die techniek wordt de bodem zwaarder beschadigd dan bij pulsvisserij. Bovendien kost de 'nieuwe' techniek minder brandstof, waardoor vissers ook meer geld overhouden.

Overgangsperiode

Minister Schouten zorgt ervoor dat pulsvissers de tijd krijgen om over te stappen op een andere techniek, herhaalde ze in het debat. Ze wil die overgangsperiode ook benutten om nieuwe mogelijkheden voor de vissers te vinden, "want we moeten vooruit, niet terug in de tijd''. Om die reden stelt het kabinet innovatiegeld ter beschikking.

Het kabinet heeft er alles aan gedaan om de pulsvisserij te redden, verzekerde Schouten. Dat vindt een deel van de Kamer moeilijk te geloven. Vooral premier Mark Rutte had beter zijn best moeten doen voor de vissers, vinden CDA, PVV en Forum voor Democratie. Schouten wilde niet kwijt of Rutte zelf bijvoorbeeld heeft geprobeerd het verzet van de Franse regering tegen de pulsvisserij weg te nemen.

Vertrouwen verliezen

Niet alleen zijzelf, maar ook andere ministers hebben volgens Schouten hun beste beentje voorgezet. Maar als Brussel "om politieke redenen een methode afwijst die evident duurzamer is, dan zijn dat discussies die je niet gelijk wint''. Zelfs de waarschuwing dat Europa het vertrouwen in de Europese instellingen zo vermindert, maakte volgens de minister geen indruk.

Bezorgde of zelfs boze partijen in de Tweede Kamer hadden Schouten door het dreigende pulsvisverbod naar de Kamer geroepen. Morgen bezoekt Schouten de vissers die dinsdag op de tribune zaten. Ze heeft beloofd naar Urk te komen.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Pulsvisserij
Deel dit artikel: