Meeste plant- en diersoorten in duingebied Hoek van Holland

In het duingebied vanaf Hoek van Holland tot Noordwijk, ook bekend als Nationaal Park Hollandse Duinen, zijn vorig jaar bijna zevenduizend soorten planten en dieren geteld.

Nooit eerder is in een Nederlands natuurgebied zo'n grote verscheidenheid aan soorten gevonden, meldt de website Nature Today. Mogelijk is zelfs sprake van een wereldwijd record.

Ruim tweeduizend vrijwilligers deden de tellingen. Ze vonden meer dan duizend soorten paddenstoelen, ruim duizend soorten dag- en nachtvlinders en bijna achthonderd soorten planten. Ook troffen ze veel zeldzame soorten sieralgen en bijzondere insecten aan. Veertien plant- en diersoorten werden nog niet eerder in Nederland aangetroffen.

Het Nationaal Park Hollandse Duinen beslaat tweehonderd vierkante kilometer en bestaat voor een groot deel uit duin en duinbos, maar omvat ook strand, polders en bollenvelden.

 

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Hoek van Holland
Deel dit artikel: