Milieudienst: Weer veroorzaakt stankklachten

De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft stankcode 1 afgegeven voor het Rijnmondgebied. Aanleiding is het weer van de afgelopen dagen. Sinds vrijdagavond kwamen er elf klachten over stank binnen bij de dienst.

"Er ontstaat een luchtlaag die voorkomt dat de stank zich verder kan verspreiden in hogere luchtlagen. De stank blijft dus hangen en wordt niet weggedreven", aldus de dienst.

Stankcode 1 is een voorwaarschuwing. Bedrijven die daarover voorschriften in hun vergunning hebben, zijn verplicht om informatie te geven aan de meldkamer van de milieudienst. Ook moeten zij extra alert zijn bij werkzaamheden die stank kunnen veroorzaken.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Rotterdam
Deel dit artikel: