nieuws

Commissie: uitslag Rotterdam geldig

ROTTERDAM - De verkiezingen van 3 maart in Rotterdam zijn rechtmatig verlopen, ook al zijn er onregelmatigheden geconstateerd die in strijd zijn met de wet. Dat concludeert de Commissie tot Onderzoek van de Geloofsbrieven.
De commissie deed uitgebreid onderzoek na het verloop van de verkiezingen. De commissie presenteerde het advies woensdagmiddag aan de gemeenteraad en adviseert de leden de verkiezingen geldig te verklaren. De Rotterdamse raad komt woensdagavond om 20 uur bijeen om een definitief oordeel te vellen.
De commissie heeft uit alle meldingen die ze heeft ontvangen, geconcludeerd dat bij bijna 2040 incidenten in stemlokalen het stemgedrag kon zijn beïnvloed. Echter bij 5500 van dit soort incidenten zou pas de huidige zetelverdeling gaan schuiven. Daarom kwam de commissie al snel tot het oordeel dat nader onderzoek van die 2040 incidenten weinig zin had, omdat het niet zou leiden tot een andere zetelverdeling.

Kieswet


Ondanks dit oordeel erkent de commissie wel dat er iets zou moeten veranderen in de Kieswet. Daarom doet de commissie verscheidene aanbevelingen aan zowel de gemeenteraad als het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ministerie gaat immers over de Kieswet.
,,De Kieswet zegt wel hoe je een en ander moet doen, maar als zaken niet zo gaan, voorziet de Kieswet niet in sancties of alternatieven. Wat in Rotterdam is gebeurd, past redelijk goed in het landelijke beeld dat we hebben overgehouden na de verkiezingen van 3 maart'', aldus commissievoorzitter Remco Oosterhoff.

Aboutaleb


,,We moeten hier wijze lessen uit trekken en ik wil niet bagatelliseren wat mis is gegaan'', aldus burgemeester Aboutaleb. Volgens de burgemeester zijn de problemen in Rotterdam niet uniek, maar zijn het problemen waar heel veel gemeenten mee te maken hebben. ,,We zullen alle aanbevelingen van de commissie ter harte nemen.''
Maar het is nog te vroeg om maatregelen aan te kondigen voor Kamerverkiezingen later dit jaar. ,,Het rapport is aanleiding voor goede gesprekken hier in huis.''