nieuws

Politiekorpsen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid onder toezicht

201009feb_RTV_Politie_auto_wagen_zijkant_0039.cropresize.tmp.JPG
201009feb_RTV_Politie_auto_wagen_zijkant_0039.cropresize.tmp.JPG
ROTTERDAM - De politiekorpsen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid zijn per direct onder versterkt financieel toezicht gesteld door minister Hirsch Ballin van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
In totaal zijn dertien van de 25 politiekorpsen onder toezicht gesteld. Volgens het ministerie van BZK hebben de korpsen slechte financiële vooruitzichten en onvoldoende reserves.
De maatregel houdt in dat de korpsen alleen nog maar gewone uitgaven mogen doen die passen binnen de lopende begroting voor de komende maanden. Voor speciale uitgaven wordt bekeken of daar toestemming van het ministerie voor nodig is.
In overleg met de korpsen gaat het ministerie onderzoeken hoe hun financiële situatie weer gezond kan worden.