nieuws

VVD Rotterdam wil verbod op varend ontgassen

De VVD in Rotterdam wil een verbod op het varend ontgassen door de scheepvaart. Donderdag biedt VVD-raadslid Dieke van Groningen tijdens de gemeenteraadsvergadering een initiatiefvoorstel aan, zodat het stadsbestuur van Rotterdam bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om zo'n verbod voor de regio te vragen.
Schepen die chemicaliën of olieproducten vervoeren, hebben vaak nog schadelijke dampen in het ruim na het lossen. Dat kan met installaties worden opgevangen, maar meestal wordt het gewoon vrijgelaten in de lucht terwijl schepen onderweg zijn naar hun volgende locatie.

Schadelijk

"De gassen die de buitenlucht ingeblazen worden, bevatten veelal schadelijke elementen", zegt de VVD. "Dat zijn stoffen die je met het blote oog niet kunt waarnemen, maar die je wel in kunt ademen omdat de schepen ook langs gebieden varen waar mensen wonen."
Bericht gaat verder onder de video
Sinds 2015 geldt in de provincie Zuid-Holland al een verbod op het varend ontgassen van benzeen en stoffen die meer dan tien procent benzeen bevatten. Minister van Nieuwenhuizen kondigde in mei vorig jaar aan dat in 2020 een landelijk verbod zou kunnen volgen.
Uit het initiatiefvoorstel, dat gemaakt is in samenwerking met Gedeputeerde Jeannette Baljeu en Europarlementariër Caroline Nagtegaal, komt echter naar voren dat er nog te weinig voortgang is geboekt om ontgassingsinstallaties te realiseren. Daardoor is momenteel niet voldoende ontgassingscapaciteit in de Rotterdamse haven.

Aanbevelingen

In het initiatiefvoorstel wordt onder meer geadviseerd om bij de minister te lobbyen voor een verbod op het varend ontgassen in de regio Rotterdam-Rijnmond en de Krimpenerwaard, dat vooruitlopend op het landelijke verbod al halverwege 2019 voor de regio ingevoerd zou kunnen worden.
Bericht gaat verder onder de video
In een pilot moeten daarnaast alle beperkingen worden weggenomen voor het plaatsen van speciale ontgassingsinstallaties, die in samenwerking met het Havenbedrijf op de juiste locaties moeten worden neergezet.

Landelijke politiek

De landelijke VVD heeft donderdagmiddag aangegeven het initiatiefvoorstel te ondersteunen. VVD'er Remco Dijkstra gaat schriftelijke vragen stellen aan minister van Nieuwenhuizen.