Bloeiende Duinen

Het ene duin is het andere niet. Dat blijkt wel uit het boek Bloeiende Duinen dat zaterdagmiddag verschijnt. Het boek neemt je mee op reis langs de hele Nederlandse kust.

Een cadeautje voor zijn 65e verjaardag is het eigenlijk, dit boek over de Nederlandse duinen. Rolf Roos uit Goedereede heeft er twee jaar aan gewerkt en kreeg hulp van vele anderen. "Want een boek over het hele kustgebied van het Zwin in Zeeland tot aan Rottumeroog, maak je niet in je eentje."


Kwade Hoek

In het boek staan vooral bloemen, maar ook dieren als vlinders, slakken en sprinkhanen centraal die kenmerkend zijn voor de duinen. Roos: "Helm dat kent iedereen en duindoorn ook, maar het boek geeft de top 100 van meest kenmerkende duinbloemen. Zo leer je de duinen kennen." Speciaal voor het boek zijn zogenaamde hotspotwandelingen gemaakt waarbij je op korte loopafstand minimaal 10 bijzondere wilde planten kunt vinden. Geen duingebied is hetzelfde. Kwade Hoek, vlakbij waar Roos woont bijvoorbeeld, is een overgang tussen duin en zee in het deltagebied waar weer andere planten voorkomen dan bijvoorbeeld in de duinen bij Hoek van Holland. De beste tijd om deze soorten te zien bloeien is tussen juni en augustus. "Maar wie op de knieën gaat,  kan nu al het begin van bloei ontdekken."


Konijnen

Bloeiende duinen gaat ook in op de geschiedenis van de duinen. Er is zelfs een apart hoofdstuk over de rol van het konijn in de duinen. "Vroeger waren duinen een soort landbouwgrond met konijnen. Er werd op gejaagd, het konijn diende als voedsel en voor bont." Onder meer door allerlei konijnenziektes is het konijn een steeds zeldzamer verschijning geworden in de duinen. En dat is jammer want deze kleine grazers houden de duinen open. In Kwade Hoek grazen melkkoeien op de kwelders om ook dat stuk open te houden. Gelukkig ontdekt Roos toch nog wat konijnenkeutels in het duinzand. Dat betekent dat hier in Kwade Hoek tenminste nog wel wat konijnen zitten. 

Zaterdag 2 maart om 08.00 in Chris Natuurlijk van Radio Rijnmond

Meer over dit onderwerp:
chrisnatuurlijk Chris Natuurlijk
Deel dit artikel: