Primeur: windturbine met zonnepanelen op schoolgebouw Rotterdam-Alexander

Het Techniek College in Rotterdam-Alexander krijgt een primeur voor Rotterdam. Op het dak komt een nieuw soort windturbine die aan hoge gebouwen in steden windenergie kan leveren. Samen met een aantal zonnepanelen wordt voldoende energie opgewekt waarmee een groot deel van het gebouw voorzien wordt.

Fabrikant Bart Wouda vergelijkt de werking van de windturbine met een drukke winkelstraat die smaller wordt: "Dan voel je dat de wind in snelheid toeneemt. Dat is wat we hier toepassen. De wind gaat langs het gebouw naar boven, die neemt dan in snelheid toe. Die wind vangen wij en persen we samen, net zoals dat steegje." Zo gaat de wind de turbine in.

Fluitend in de wind

Volgens Wouda is het anders dan de grote windmolens waar omwonenden nog wel eens over klagen of tegen protesteren. "De grote windturbines draaien op hoge snelheid, hebben grote bladen, snijden flink door de wind. Daardoor gaan ze geluid maken", legt hij uit.

"Wij hebben een wat kleinere turbine en bij ons is het zo dat we op verschillende plaatsen dempingen hebben ingebouwd. Het geluid, het snijden van de wind, zou bij hoge windsnelheden kunnen plaatsvinden." Wouda voegt daaraan toe dat het dan niet hinderlijk is.

Verbinding met onderwijs

"We staan hier nu op het dak van Zadkine voor een prachtig powernest. Een prachtig initiatief", zegt Marco Bunk van de Green Business Club in Rotterdam-Alexander. "Een van de doelstelling is om de verbinding naar het onderwijs te maken, met name techniek", legt hij uit. De bedoeling is dat er ook een lesprogramma rond dit project wordt ontwikkeld voor de mbo-leerlingen.

De toepassing kan ook geschikt zijn voor andere hoge gebouwen in de omgeving, zoals flats. "We hopen op een bredere interesse", zegt Bunk. 

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Rotterdam-Alexander
Deel dit artikel: