nieuws

Opknapbeurt voetgangersdeel Maastunnel duurt langer

De verbouwing van het voetgangersgedeelte van de Maastunnel gaat langer duren. Dit gedeelte gaat vanaf 1 september elf maanden dicht; vier maanden langer dan gepland.
In de tunnel is asbest gevonden. Ook moet een deel van de hal voor de tunnel moet worden aangepakt en dat was oorspronkelijk niet de bedoeling.
De werkzaamheden zouden zeven maanden duren, maar dat worden er dus elf. De kosten voor de verbouwing zullen hoger uitvallen, maar vallen volgens wethouder Judith Bokhove nog binnen het budget. De verbouwing van de fietstunnel duurt wel de geplande zeven maanden.
De gemeente Rotterdam wil de 6 à 7 duizend fietsers die dagelijks gebruiken maken van de Maastunnel weer als alternatief vervoeren met bussen. Dat zou een 5 minuten-pendeldienst moeten worden.

Nieuwe problemen

Dat levert echter nieuwe problemen op. Die frequentie van de pendeldienst zorgt ervoor dat er meer voertuigen door de autotunnel - die in augustus wordt opgeleverd - zouden rijden dan de regels voor tunnelveiligheid voorschrijven. De gemeente overweegt via maatregelen het overige wegverkeer tijdens de werkzaamheden te beperken.
De totale kosten voor de opknapbeurt van de fietsers- en voetgangerstunnel bedragen 10 miljoen euro. Dat is twee ton meer dan begroot. Het gehele project renovatie Maastunnel blijft binnen de begroting.