nieuws

65 jaar nierdialyse op Zuid

In het Maasstad Ziekenhuis is een expositie geopend over de geschiedenis van nierdialyse. Het is 65 jaar geleden dat in het voormalige St. Clara Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid het eerste dialysecentrum van Nederland werd geopend.
Dat was het moment dat nierpatiënten weer perspectief kregen op verlenging van het leven. "Dr. Erik Twiss was een van de eerste nefrologen die het belang en de mogelijkheden van dialyse zag", schrijft het Maasstad Ziekenhuis.
"Er is in de jaren 50 best wel wat bijzonders gebeurd", zegt Paul Gundlach. Hij is een van de auteurs van het boek '65 jaar dialyse op Zuid'. "Het St. Clara heeft destijds als enige ziekenhuis in Nederland acute dialyses uitgevoerd. Men vond dat toch wel gevaarlijk of zelfs experimenteel. Maar Dr. Erik Twiss had eerder al gezien wat voor resultaten dialyse kon opleveren."

Kunstnier

De dialysebehandelingen zijn de laatste decennia sterk verbeterd en daarmee is de levensverwachting van nierpatiënten ook toegenomen. Een kleine 'kunstnier' filtert het bloed van de patiënten. "Dat is helaas niet zo effectief als onze eigen nieren, maar wel voldoende goed om in leven te blijven", zegt Iris Verberk, internist-nefroloog.
De 54-jarige Adriaan Kempkes meldt zich drie keer per week op de dialyse-afdeling van het Maasstad, nadat zijn nieren vorig jaar opeens stopten. "In vier uur tijd wordt mijn bloed gespoeld", legt Kempkes uit. De dialyses hebben een grote impact. "Niet alleen het hier zijn, maar je voelt je ook vaak moe. Je bent beperkt in wat je kan doen, je hebt medicijnen en je volgt een dieet. Er komt veel bij kijken."
Het Maasstad Ziekenhuis wil een voortrekkersrol blijven spelen wat betreft nierdialyse. Al zijn de mogelijkheden ook beperkt, want dialyse blijft voor nierpatiënten slechts een tussenoplossing. "De beste optie is een nieuwe nier voor mij", zegt Kempkes. "Dat is altijd beter dan dialyse via een kunstnier."