nieuws

Bewoners verenigen zich tegen windturbines Vaanplein: 'schrikbarend dichtbij'

Bewoners van het Rotterdamse Pascalkwartier zijn boos. Pas na het tekenen van hun koopcontract in de nieuwbouwwijk, kregen ze te horen dat op 450 meter afstand, bij het Vaanplein, windturbines komen. Nu hebben ze zich verenigd in de Stichting Vaanplein Windturbinevrij.
"Als ik rechtuit kijk, ga ik ze niet zien. Maar als ik zit, lekker relaxed, dan zou ik ze daar zien", wijst Sylvia Campbell. "Maar vooral horen en de slagschaduw gaan we zien. Dat is eigenlijk het belangrijkste."
Sylvia kreeg, net als de rest van de nieuwe wijk, in oktober 2018 te horen dat de bouw van windturbines op zo'n 450 meter afstand was gepland. "Dat is schrikbarend dichtbij", zegt ze. Bewoners wisten nog niets van de windmolens op het moment dat ze hun handtekening onder het koopcontract zetten.

Aangeprezen

De 102 woningen werden door de verkopende partij aangeprezen als: "Het landelijke ontwerp van de woningen sluit aan op de lommerrijke en landschappelijke omgeving en de bijpassende bebouwing van de twintigste eeuw.” Dat schreef AM Wonen op zijn website. "Dan verwacht je natuurlijk geen windmolens", zegt ook bewoner Jay Neves Da Costa.
"Onze argumenten zijn: last van de slagschaduw, last van het geluid, het is een verschrikkelijk geluid wat je gaat horen. Het is vooral het zicht ook", legt bewoner Sylvia uit.
AM Wonen reageert vrijdag op de vraag of het als verkoper van de huizen wel wist van de plannen voor windmolens ten zuiden van de nieuwbouwwijk.
Volgens de gemeente Barendrecht is er nog geen aanvraag is voor de windmolens. Gesprekken zijn er wel gaande met onder meer de bewoners van het Pascalkwartier. "We zien goede mogelijkheden om met hun kennis juist in deze fase al veel informatie op een rij te kunnen krijgen. We zien heel goed de spanning tussen een fijne omgeving om te wonen en te recreëren en duurzaamheid. Juist daarom willen we samen met bewoners de handschoen actief oppakken."
Volgens de provincie Zuid-Holland zijn er nog geen concrete bouwplannen. Het gebied is goedgekeurd, maar er heeft zich nog geen ontwikkelaar gemeld om te gaan bouwen. "Er is nu dan ook nog niet zoveel te zeggen over hoeveel turbines er komen. Waarschijnlijk twee of drie", zegt de woordvoerder van de provincie.

Barendrecht

De windturbines komen op Barendrechts grondgebied, het Pascalkwartier is in Rotterdam. De bevoegdheid om locaties aan te wijzen voor windmolens ligt bij de provincie Zuid-Holland.
In 2017 is het effect van eventuele windmolens op de directe omgeving onderzocht. Het rapport concludeert zowel voor geluid als slagschaduw een mild negatief resultaat voor de aangrenzende woongebieden. Het geluidsniveau blijft volgens het onderzoek wel binnen de wettelijke norm. Maar dat betekent niet dat het niet voor overlast kan zorgen.
De provincie laat weten in hun uiteindelijke besluit aandachtspunten uit dat rapport te hebben verwerkt. Het ontzien van het meest westelijke deel moet bijvoorbeeld leiden tot een beperking van het aantal huizen dat last heeft van geluid en slagschaduw.
De boze bewoners gaan flyers uitdelen. Daarin staan alle negatieve punten die de windmolens met zich meebrengen. Ook zamelen ze handtekening in om aan de provincie te overhandigen.