Havenbedrijf blijft het Slijkgat Stellendam toch baggeren

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat het Slijkgat vlak voor de haven van Stellendam toch op de afgesproken diepte van 5,5 meter houden. Daar is een rechtszaak van meer dan vier jaar aan vooraf gegaan.

Het Slijkgat is de vaargeul die de haven van Stellendam verbindt met de open zee en het is voor Stellendam belangrijk dat deze bevaarbaar blijft, waardoor ook de haven bereikbaar is.

De baggerverplichtingen zijn onderdeel van afspraken die gemaakt zijn rond de aanleg van de Tweede Maasvlakte.

De kwestie speelde al sinds 2014, maar een uitspraak van de rechtbank kwam er niet. Onderwerp van de twist was de totale diepte: het Havenbedrijf wilde die op 5 meter zetten, de gemeente Goeree-Overflakkee wilde die zoals eerder afgesproken op 5,5 meter houden. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft nu toegegeven, mede omdat de procedure zo lang duurde. 

Wethouder Tea Both-Verhoeven, portefeuillehouder visserij, is blij dat er na ruim vier jaar duidelijkheid is en dat de partijen er samen uit zijn gekomen.
"Niet alleen voor de scheepvaart zelf, maar voor alle partijen die afhankelijk zijn van de haven in Stellendam, is de zekerheid dat het Havenbedrijf Rotterdam de vaargeul op diepte houdt erg belangrijk.”

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: