Rotterdam wil in 2050 klimaatneutraal zijn

De gemeente Rotterdam heeft donderdag een klimaatakkoord gesloten. Het was een initiatief van wethouder Bonte van Energietransitie. Afgesproken is dat de stad in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Tien van de dertien Rotterdamse partijen steunen het akkoord.

"Rotterdam is nu nog koploper vervuiling, binnen tien jaar willen we koploper duurzaamheid zijn", zegt Bonte.

Hij is blij met het brede draagvlak voor zijn 'ambitieuze klimaatbeleid': "We zorgen voor schone lucht, we creëren extra werkgelegenheid en we versterken onze concurrentiepositie."

Fossiele brandstoffen

Rotterdam is nu nog grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen en verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de nationale CO2-uitstoot.

"Om dat te veranderen zijn vergaande en ingrijpende maatregelen nodig", vervolgt Bonte. Rotterdam wil de CO2-uitstoot zo snel mogelijk ombuigen in een dalende trend. In 2030 moet de uitstoot 49 procent lager zijn ten opzichte van 1990 en in 2050 wil de stad volledig klimaatneutraal zijn.

Nu de raad een akkoord heeft bereikt over de energietransitie gaat de wethouder met maatschappelijke organisaties en bedrijven in gesprek om voor het eind van het jaar een Rotterdams klimaatakkoord te sluiten. "Belangrijk uitgangspunt in dat akkoord is hoe we de rekening eerlijk verdelen en de energietransitie betaalbaar maken voor de gewone Rotterdammers."

Banen

De energietransitie moet vooral ook extra banen opleveren voor Rotterdammers, zegt Bonte. "We hebben straks heel veel mensen nodig om zonnepanelen te monteren, om windmolens te bouwen en om huizen te isoleren."

Op initiatief van de PvdA is in het akkoord afgesproken dat vooral mensen in de bijstand een baan moeten krijgen in de energietransitie.

"Daarmee willen we bedrijven die meedoen aan een aanbesteding opleggen vooral Rotterdammers met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen", legt raadslid Dennis Tak uit.

"Ze kunnen meedoen aan het leerwerkakkoord dat we hebben gesloten, waarbij mensen in de bijstand worden omgeschoold voor nieuwe banen in de techniek." Op die manier hoopt de PvdA'er het aantal mensen in de bijstand omlaag te brengen.

Ambities

Rotterdam wil in de komende vier jaar 15 duizend woningen energiezuinig maken en 10 duizend woningen aardgasvrij. Eind dit jaar staan naar verwachting 72 windturbines in het havengebied.

De elektriciteit die deze windturbines opwekken is gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 140 duizend huishoudens. Het stadsbestuur wil in 2030 tenminste 100 duizend daken hebben voorzien van zonnepanelen.
 

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Politiek010
Deel dit artikel: