nieuws

Proef met sponstuin in Rotterdam-West tegen overtollig water

De stad als spons. In de Voedseltuin in Rotterdam-West wordt een sponstuin aangelegd, een groene plek die water kan opzuigen en vasthouden bij perioden van hevige regen. Het gaat om een proef.
De sponstuin is een idee van De Urbanisten. Het gaat om een experiment om te zien welke grond- en plantensoorten het beste water kunnen opzuigen en vasthouden.
"We hebben heel veel groenvoorzieningen in de stad en we vroegen ons af of de grond letterlijk als een keukensponsje zou kunnen werken." zegt Florian Boer van het Rotterdamse ontwerpbureau. Als het hard regent moet de sponstuin het water opzuigen, zodat er geen grote plassen komen of het riool overstroomt. Het vastgehouden water wordt gebruikt in perioden van droogte, zoals vorige zomer.
"Het moeten wel stevige planten zijn die tegen droogte kunnen en het ook niet erg vinden om even met hun voetjes in het water te staan.", zegt Boer. Om de biodiversiteit te vergroten komen in de sponstuin niet alleen grassoorten, maar ook vaste, bloeiende planten. "Het is de bedoeling om mooie, bloeiende planten in de tuin te zetten en er komen muurtjes waar we insectenhotelletjes van maken."

Voorlichting

Aan de proef met de sponstuin werken ook de gemeente Rotterdam en de Voedseltuin mee. Rotterdam gaat bijvoorbeeld de nodige metingen doen en de Voedseltuin gaat de tuin onderhouden en voorlichting geven aan bezoekers over de werking van de sponstuin. "Want het is natuurlijk de bedoeling dat ook particulieren uitleg krijgen hoe zij de sponswerking van hun tuin kunnen verbeteren." De proef gaat twee jaar duren. Volgende week wordt de grond gestort. Boer verwacht dat de tuin half mei is aangelegd.

Waterplein

De Urbanisten bedachten al eerder oplossingen om de stad aan te passen aan klimaatveranderingen, zoals het waterplein. Dat is een stadsplein met speciale bassins om overtollig water op te vangen. De sponstuin is een nieuw idee.