Aantal geregistreerde misdrijven in de regio Rijnmond stijgt

Het aantal geregistreerde misdrijven in de regio Rijnmond is het afgelopen kwartaal gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal in 2018. Het gaat om een toename van meer dan vier procent naar 23348 misdrijven in de eerste maanden van 2019.

De stijging in Rotterdam en omstreken komt overeen met de landelijke stijging van misdrijven. Het aantal fraudegevallen steeg in de regio van 1629 in de eerste maanden van 2018 naar 2203 dit jaar. Een stijging van meer dan 26 procent.

Net als in heel Nederland daalde het aantal woninginbraken in de regio (10 procent), weliswaar iets minder hard dan landelijk (16 procent). Het aantal aangiftes van overvallen daalde in tegenstelling tot de landelijke cijfers (+ 22 procent) iets: van 70 in het eerste kwartaal van 2018 naar 67 een jaar later. 

Volgens de politie is de stijging van het aantal misdrijven deels te verklaren door aanpassingen die gedaan zijn aan het aangifte doen via internet én de invoering van een DigiD-app door de overheid. Daardoor is inloggen op de site van de politie makkelijker geworden.

Ook speelt volgens hen mee dat misdrijven tegenwoordig op een andere manier worden geregistreerd. "Bijvoorbeeld voor een straatroof met een vuurwapen wordt nu het wapenbezit als apart misdrijf geregistreerd", zegt de politie. 

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: