nieuws

Rapport: Sluiting locatie Hogeschool Rotterdam was niet nodig

Hogeschool Rotterdam kralingse zoom
Hogeschool Rotterdam kralingse zoom
Het sluiten van een gedeelte van de vestiging Kralingse Zoom van de Hogeschool Rotterdam begin 2018, was niet nodig. Dat concludeert het extern en onafhankelijk onderzoeksbureau Crisislab. Bouwdeel C werd toentertijd ontruimd toen uit onderzoek was gebleken dat de gevelbekleding niet aan de vereiste brandklasse voldeed. Later werd zelfs besloten dit deel van de school te slopen.
Het onderzoek naar de gevelbekleding volgde naar de brand in de Grenfell Tower in Londen. Daar verspreidde het vuur zich razendsnel door het materiaal aan de buitenkant van het gebouw.
Na de bevindingen werden de leerlingen van de Rotterdam Business School binnen enkele dagen ondergebracht in het WTC, waar ze tot het einde van het schooljaar les kregen. Na de zomer werd het onderwijs verplaatst naar de locatie van de Hogeschool Rotterdam aan de Posthumalaan.
Lees meer: Brandonveilig pand Hogeschool Rotterdam tegen de vlakte
Uit het onderzoek blijkt dat deze ontruiming niet nodig was geweest. "Brandbare gevels hoeven niet per definitie een zodanig gevaar op te leveren dat gebruikers van een gebouw zich niet meer in veiligheid kunnen brengen", stelt Crisislab.
Het pand telt meerdere trappenhuizen die brandwerend zijn gescheiden van de gevel. Ook is er een gedeeltelijke blusinstallatie en een alarminstallatie. Daarmee scoort het gebouw 'groen', wat inhoudt dat er geen sprake is van een inherent brandonveilig gebouw.
"Met de brandveiligheidskennis van nu is duidelijk dat het besluit tot ontruiming onnodig was: bouwdeel C was niet brandonveilig, ook al voldeed de gevelbekleding niet aan de ‘ten minste’ standaardeisen van het Bouwbesluit voor dit ene aspect", schrijft Crisislab. Volgens de onderzoekers heeft de hogeschool te weinig stilgestaan bij de kans dat er daadwerkelijk brand uitbreekt en hebben ze te veel gekeken naar de effecten van een eventuele brand.
De onderzoekers geven in het rapport wel aan dat de redenering om het bouwdeel in eerste instantie (tijdelijk) te sluiten ‘met de kennis van ‘toen’ goed kan worden gevolgd’.

Zelfde besluit

Ook met de kennis van nu had het bestuur van Hogeschool Rotterdam hetzelfde besluit genomen om te sluiten, zegt collegevoorzitter Ron Bormans. "De conclusie van Crisislab is in grote mate gebaseerd op een quickscan die destijds nog niet beschikbaar was", zegt Bormans. "We hebben als hogeschool wel degelijk integraal naar het vraagstuk gekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat sluiting, zowel tijdelijk – waar de onderzoekers begrip voor tonen - als uiteindelijk definitief, de beste optie was."
Volgens Bormans was het niet mogelijk om op korte termijn technische oplossingen aan te brengen in het bouwdeel. Die oplossingen bleken later ook nog eens niet financieel verantwoord, gezien de afschrijftermijn van het bouwdeel. Uiteindelijk was het sluiten van het bouwdeel goedkoper dan de aanpassingen die nodig zouden zijn, stelt de collegevoorzitter.
Daarnaast bleek de impact van een ontruiming minimaal voor de leerlingen, omdat het onderwijs binnen enkele dagen - weliswaar op een andere locatie - kon worden hervat. "Ik ben trots op onze mensen: een school sluiten met meer dan 3000 studenten en twee dagen later weer open gaan in een ander deel van de stad, dat verdient een groot compliment."
Ook het gevoel van veiligheid speelde een rol bij de beslissing om tot sluiten over te gaan. "We willen niet dat mensen hier met een ongemakkelijk gevoel rondlopen en zich afvragen of het gebouw wel voldoende veilig is of niet."