The Passion - waar gaat het om? Een Q&A

Dordrecht staat donderdag in het teken van The Passion. Alles staat klaar om er een groot muzikaal feest van te maken. Maar waar gaat het tijdens The Passion eigenlijk om? Een Q & A (question and answer).

Q: Welk verhaal zien we in The Passion?

A: Het muziekevenement gaat over de laatste dagen van Jezus, de centrale figuur in het christendom. Hij wordt 2000 jaar geleden, zo geloven veel christenen, onschuldig veroordeeld en terechtgesteld in Jeruzalem. Het verhaal wordt verteld aan de hand van Nederlandse popmuziek. De eerste editie van The Passion was in 2011 in Gouda. Een jaar later was Rotterdam het decor en nu dus Dordrecht.

Q: Waar komt de naam The Passion vandaan?

A: Bij het Nederlandse woord passie denken we al snel aan hartstocht en vurigheid. Maar de naam 'The Passion' verwijst naar het Latijnse woord passio wat lijden betekent. Het gaat in het verhaal om het lijden en sterven van Jezus. Denk ook aan de Matthäus Passion, waarin het lijdensverhaal wordt verteld aan de hand van het Bijbelboek Mattheüs.

Q: Hoe gaat het verhaal over de laatste dagen van Jezus?

A: In de Bijbel staan vier versies van het verhaal. In grote lijnen beschrijven ze hoe Jezus naar Jeruzalem trekt om daar Pesach, het joodse Paasfeest te vieren. Joden gedenken dan hoe ze ooit zijn bevrijd uit Egypte waar ze in slavernij leefden. Dat doen ze onder meer met een maaltijd.

Tijdens het Paasfeest is het superdruk in Jeruzalem. Jezus, zo beschrijven de verhalen, trekt dan nogal de aandacht door op een ezel de stad binnen te rijden. Ook protesteert hij in de tempel tegen de commercialisering van de godsdienst. De autoriteiten besluiten om hem uit de weg te ruimen.

Een deel van de mensen in Jeruzalem ziet in hem een lang geleden voorspelde koning. Dat maakt het lastig voor de autoriteiten om Jezus aan te houden. Ze zijn bang voor een volksoproer. Uiteindelijk krijgen ze hulp van binnenuit. Eén van Jezus volgelingen, Judas, vertelt waar ze Jezus kunnen vinden.

Jezus viert nog met zijn leerlingen het joodse Paasfeest. Na de maaltijd die bij dat feest hoort, gaan ze naar de olijftuin, net buiten de stad. Daar wordt Jezus gearresteerd. Zijn leerlingen nemen dan allemaal de benen. Uiteindelijk wordt Jezus berecht als een opstandeling.

Q: En dan?

A: Jezus wordt gekruisigd, sterft en wordt begraven. Dat is heel bijzonder, want de meeste gekruisigden blijven hangen tot hun lichamen zodanig zijn vergaan dat ze vanzelf van het kruis vallen. Dat lot blijft Jezus dus bespaard. Hij krijgt een plekje in een nieuw graf van een van zijn volgelingen. De autoriteiten verzegelen het graf en plaatsen er soldaten bij.

Q: Zien we dat ook in The Passion?

A: Traditioneel stoppen passieverhalen bij de dood van Jezus. Ook bij The Passion blijft het vervolg, de opstanding, wat in de lucht hangen. Letterlijk, want Jezus duikt vaak aan het eind nog even op op een of ander hoog punt, een kerktoren, een hoog dak. Maar hoe dat in Dordrecht vorm krijgt, dat is nog afwachten.

Q: Wat is Pasen?

A: Na een paar dagen zou Jezus zijn opgestaan, zo vertellen de Bijbelverhalen. Vrouwen die naar het graf gaan, zien dat de de grote ronde steen is weggerold en dat het graf leeg is. De Bijbel beschrijft vervolgens hoe de volgelingen van Jezus hem daarna nog een tijdje zien en spreken.

Een deel van de christenen neemt dat letterlijk. Zij geloven dat Jezus de zoon van God is die zichzelf heeft opgeofferd en met zijn verrijzenis de dood heeft overwonnen. Een ander deel leest het verhaal symbolisch. Zij ontlenen aan het verhaal de hoop dat mensen weer kunnen opstaan als ze zijn vastgelopen in hun leven.

Q: En wat heeft dit allemaal te maken met paaseieren en de paashaas?

A: Het Paasfeest valt samen met het begin van de lente. Dat is niet toevallig. Het joodse Paasfeest dat Jezus komt vieren in Jeruzalem is niet alleen de herdenking van de bevrijding uit slavernij. Het is ook een vruchtbaarheidsfeest ter gelegenheid van de gerstoogst.

In het westen kennen de Germanen ook een vruchtbaarheidsfeest ter ere van de godin Ostara, die ook wel Eástra wordt genoemd. Zij is de lentegodin en symboliseert de overwinning van het licht op het duister en de terugkeer van vruchtbaarheid (Pasen wordt overigens in Duitsland Ostern genoemd en in Engeland Easter).

Van Ostara gaat het verhaal dat zij een kip die haar eieren verstopte verandert in een haas die ze dan weer moet zoeken. Verder zijn eieren op zichzelf al het symbool van nieuw leven en vruchtbaarheid. De schilderingen op Paaseieren symboliseren de herlevende kleuren van de natuur.

Q: Is er dan helemaal geen link met het christelijke Pasen?

A: Van hazen wordt verteld dat zij de plaats innemen van door roofdieren achtervolgde soortgenoten. De nagezeten haas kan op adem komen doordat een ander zich voor hem opoffert. Dat maakt de haas tot een Christussymbool.

Bovendien zijn eieren in de middeleeuwen verboden in de vastentijd die aan het Paasfeest voorafgaat. Tijdens Pasen mogen ze dan weer worden gegeten en dus komen ze dan op het menu.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws The Passion
Deel dit artikel: