Nabestaanden echtpaar Hellevoetsluis doen aangifte tegen brandweer

De nabestaanden van het echtpaar Lampers, dat bij een brand in de Gruttostraat om het leven kwam, doen aangifte tegen onder meer de regionale brandweer en het gemeentebestuur van Hellevoetsluis. De familieleden vinden dat de maatregelen onvoldoende waren om de dood van hun ouders te voorkomen.

Ook willen ze met de aangiften voorkomen dat een catastrofe als in mei 2016 zich nog eens herhaalt.

De aangiften richten zich tegen de commandant van de brandweer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en het bestuur van de VRR; niet tegen het personeel. Ook richt de aangifte zich tegen het gemeentebestuur (het college en de raad) van Hellevoetsluis. Deze laatste instantie is volgens de familie verantwoordelijk voor het regelen en het toetsen van de brandveiligheid in de gemeente.

"Wat onze ouders is overkomen, mag niet nog een keer gebeuren", zegt dochter Rianne Lampers. "Wij zoeken al drie jaar naar antwoorden. Die hebben we niet gekregen."

De kinderen van het echtpaar Lampers lieten voormalig brandweerofficier Fred Vos onderzoek doen. De gepensioneerde expert had eerder harde conclusies over het handelen van de brandweer bij de dodelijke brand in een studentenflat in Diemen. Vos spitte de afgelopen maanden diverse onderzoeken, rapporten en richtlijnen door die betrekking hebben op wat er in de nacht van 19 op 20 mei in Hellevoetsluis gebeurde.

Bram en Lucia Lampers (84) kwamen om het leven bij een brand in hun woning. Het eerste brandweervoertuig (het snelle interventievoertuig - siv- met 2 personen) arriveerde met vertraging in de Gruttostraat, omdat de dienstdoende brandweermensen door een kapot kazerne-alarm later werden gewekt. Ook waren er op de plek van de brand problemen met de waterwinning. De tweede brandweerwagen, een tankautospuit, kon daardoor weinig uitrichten.

Opkomsttijden

Aan die omstandigheden is volgens Vos nog weinig veranderd. De brandweer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft een verbeteringsplan aangenomen. De opkomsttijden daarin zijn nog steeds niet verbeterd. Ook is er de afgelopen jaren niets gebeurd om de waterwinning bij brand in Hellevoetsluis te verbeteren, stelt de expert.

"Terwijl de inspectie veiligheid en justitie de brandweer Rotterdam-Rijnmond heeft gewezen op de tekortkomingen. Maar desondanks is ook het huidige dekkingsplan onvoldoende", zegt hij, verwijzend naar de documenten. De genoemde ‘verbeterde’ opkomsttijden dateren van voor de kritiek vanuit de inspectie.

De inspectie onderneemt echter verder geen actie. Ze schrijft onlangs in een mail aan RTV Rijnmond: “De organisatie maakt het plan, het bestuur stelt het vast, de organisatie voert het uit en rapporteert over de uitvoering aan het bestuur. Daar hoeft geen externe toezichthouder bij betrokken te zijn.”

Een maand na de brand kwam de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond met een rapport over de brand in de Gruttostraat. Vos noemt het document 'onthutsend'. "De conclusies zijn helemaal geen conclusies. Het zijn antwoorden op beperkt gestelde vragen. Het is misleidend."

Aannames

Volgens de expert staan bij de conclusies aannames die niet zijn onderbouwd. Zo staat het volgens Vos bijvoorbeeld helemaal niet vast dat de brand zich heel snel heeft ontwikkeld. Integendeel, volgens zijn theorie kan de brand wel eens 50 minuten eerder zijn begonnen dan tot nu toe is aangenomen. Hij baseert dat op basis van verklaringen van andere bewoners van de Gruttostraat, het politiedossier en andere documenten die naar aanleiding van de brand zijn opgesteld.

De aanbevelingen in het VRR-rapport gaan over technische zaken, die eerder hadden moeten worden geregeld. Zoals de alarmering die kapot was. Vos: "Men heeft een half jaar lang het risico aanvaard. Ongelooflijk."

Maar het meest zit de voormalig brandweerofficier nog met de laatste aanbeveling. Borgen dat operationele informatie bedoeld voor operationele eenheden en officieren om een incident te kunnen bestrijden alleen voor die eenheden en functionarissen beschikbaar is. "Dat betekent geheimhouding oftewel geen openbare informatie. Of beter gezegd: de doofpot."

Strafrecht

Fred Vos onderzocht meerdere brandhaarden met rampzalige gevolgen: Volendam, De Punt, de Schipholbrand en de vuurwerkramp Enschede. "En met alle conclusies is te weinig gedaan. Daarom is het nodig om aangifte te doen. Alleen het strafrecht kan in zo’n geval uitkomst bieden."

Reactie VRR

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zegt in een reactie: "De brand aan de Gruttostraat heeft veel emoties losgemaakt in de lokale gemeenschap van Hellevoetsluis, bij familie van de slachtoffers en ook bij de leden van de blusgroep Hellevoetsluis. De VRR heeft die bewuste nacht en de weken daaropvolgend een gedegen onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak en het verloop van de brand en een evaluatie van het brandweeroptreden tijdens de brand. Dit heeft geleid tot het evaluatierapport ‘grote brand Gruttostraat’." 

"Het uitgebreide evaluatierapport is na 13 juni 2016 gedeeld met het bestuur van de VRR, de inspectie IOOV, met de familie, met de hulpverleners en met de samenleving. Er zijn wijzigingen en verbeteringen in ons operationele optreden doorgevoerd. We wachten de aangifte tegen de commandant van de brandweer en het bestuur VRR af."

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Hellevoetsluis Brandweer
Deel dit artikel: