Minister: nieuwe vergunning voor Chemours voor lozen op water

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil  het Dordtse chemiebedrijf Chemours vergunning geven om jaarlijks maximaal vijf kilo GenX-stoffen en twee kilo PFOA te lozen op het oppervlaktewater en de rivier de Nieuwe Merwede.

Bij onderzoek in 2017 werd GenX ook in de omgeving gevonden. Het bedrijf heeft een vergunning voor uitstoot in de lucht, maar met neerslag komt het deels in het oppervlaktewater en de naastgelegen rivier terecht. 

Rijkswaterstaat heeft het Dordtse bedrijf toen de opdracht gegeven om daar een vergunning voor aan te vragen. Dat legaliseert de uitstoot, zegt de minister, en zorgt er ook voor dat er kan worden opgetreden als deze normen worden overschreden. 

De minister wijst erop dat de lozing van GenX en PFOA de laatste jaren sterk zijn teruggedrongen. Daardoor zijn  er volgens Van Nieuwenhuizen geen risico's voor het drinkwater.

Nog deze maand wordt het voornemen om de vergunning te verlenen openbaar en kunnen omwonenden daar tegen in beroep gaan.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Dordrecht
Deel dit artikel: