nieuws

Stickeractie tegen gevaarlijke paaltjes op fietspaden

Obstakels op of langs fietsroutes, zoals afsluitpaaltjes, parkeerpaaltjes, verkeersborden, lantaarnpalen en hoge stoepranden, zorgen regelmatig voor gevaarlijke situaties. Zeker omdat ze vaak niet de juiste maat hebben, te dicht op elkaar staan of niet goed verlicht zijn. Om aandacht te vragen voor dit probleem, worden sinds kort opvallende, rode stickers op deze obstakels geplakt.
'Gewond of schade door dit paaltje? De gemeente is waarschijnlijk aansprakelijk' staat erop. Maar wie de stickers erop heeft geplakt is onduidelijk. Wel staat er een QR-code op die leidt naar de website van de Fietersbond
Rotterdamse voorbijgangers ergeren zich behoorlijk aan een paaltje dat midden op het fietspad staat. "Je moet goed opletten dat je er niet overheen valt", legt een fietser uit. "Ik zie slecht in het donker, dan kan ik hem maar net ontwijken." Ze wijst naar een nabijgelegen verhoging. "Daar ben ik al een keer gevallen."
Dat de Fietsersbond deze specifieke sticker heeft geplakt wil de bond niet bevestigen, maar dat het een probleem is staat voor voorzitter Leon Erkelens buiten kijf. "Op jaarbasis vallen er 500 gewonden door obstakels op het fietspad. Eens in de twee jaar sterft zelfs iemand hierdoor in Rotterdam."

Richtlijnen

Volgens Erkelens is vaak onduidelijk waarom een paaltje wordt geplaatst. "In sommige gevallen is het echt goed om te zorgen dat een auto niet een bepaalde verkeerssituatie inrijdt, maar soms duiken obstakels op vreemde plekken op."
In Rotterdam alleen al zijn zo'n honderd tot tweehonderd obstakels te vinden, die eigenlijk weg zouden kunnen. Volgens Erkelens is de gemeente zich bewust van het probleem en zijn enkele obstakels ook al verwijderd.
Erkelens: "Maar we willen dat dit weer proactief wordt opgepakt. Dat obstakels verwijderd worden op plekken waarvan wij denken dat 'ie weg kan. En obstakels volgens de richtlijnen komen op plekken waar het wel logisch is."