nieuws

Bisschop Van Luyn wil onafhankelijk onderzoek seksueel misbruik

ROTTERDAM - Bisschop Van Luyn van Rotterdam wil een onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik binnen katholieke instellingen.
Van Luyn zei in het tv-programma Kruispunt dat het de taak is van de kerk om misbruik te veroordelen en excuses aan te bieden. Ook wil hij maatregelen om herhaling uit te sluiten. De bisschop van Rotterdam zegt diep geraakt te zijn over de breedte en de omvang van het aantal meldingen van misbruik.
Bij het meldpunt Hulp en Recht zijn de afgelopen week 200 meldingen binnengekomen van seksueel misbruik door functionarissen van de kerk. Morgen komt de Nederlandse bisschoppenconferentie bijeen om te praten over het misbruik. Van Luyn is voorzitter van de conferentie. Vorige week zei Van Luyn al over de misstanden op een internaat in 's-Heerenberg: ,,Seksueel misbruik is een schending van de waardigheid en de integriteit van de menselijke persoon. Het is bijzonder pijnlijk voor de slachtoffers, ook vanwege de langdurige repercussies die zoiets kan hebben in de rest van hun leven''.
Van Luyn vindt dat er onderzoek moet komen naar het gemelde misbruik. ,,Natuurlijk, zeker naar deze afzonderlijke gevallen. En ik denk ook breed. Zijn er meerdere van dergelijke misstanden geweest? Melden zich nog andere slachtoffers? En hoe is de opstelling geweest van leidinggevende verantwoordelijken in die dagen, in het internaat, op school, in de parochie en in de orde? Dat moet onderzocht worden.''
De Salesiaanse orde heeft al aangegeven een onderzoek te zullen beginnen. Foto: Bisdom Rotterdam