Bedrijven Rotterdamse haven willen Europese afspraken terugdringen CO2-uitstoot

De Europese Unie moet zorgen dat er een gezamenlijk beleid komt bij het terugdringen van de C02-uitstoot. Als ieder land zijn eigen maatregelen neemt, kan de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven in gevaar komen. Dat zeggen Deltalinqs, de belangenbehartiger van de bedrijven in de haven en Ruben Beens, de CEO van BP Nederland.

De Rotterdamse haven staat voor een gigantische opgave. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49 procent zijn gedaald. Dat in een haven die voor de helft draait op fossiele energie. Dat is een lastige zaak, zegt Bas Janssen, de directeur van Deltalinqs "We moeten de complete winkel gaan verbouwen, terwijl de winkel ook nog open is en doormoet draaien. Dat is best een uitdaging."

Rotterdam minder aantrekkelijk als haven

Op dit moment zijn alle landen in Europa bezig om het klimaatakkoord van Parijs te vertalen naar concrete maatregelen. Maar het gevaar bestaat dat het ene land harder loopt, dan het andere. De Rotterdamse haven is minder aantrekkelijk voor bedrijven als de eisen hier hoger liggen dan in naastliggende landen met zeehavens, zoals bijvoorbeeld België met Antwerpen en Duitsland met Hamburg. Ruben Beens, CEO van BP Nederland: "Ik heb al begrepen dat er bedrijven zijn geweest die niet voor Rotterdam gekozen hebben. Dat is toch zonde, want de werkgelegenheid is hier toch heel belangrijk."

Allard Castelein, de president-directeur het Havenbedrijf Rotterdam, zegt dat het klimaat er ook niets mee opschiet als havenbedrijven vanwege de strengere regels in Nederland naar een ander land vertrekken. "Het klimaat schiet er echt niets mee op als bedrijven 80 kilometer ten zuiden van Rotterdam zich vestigen. Die CO2-molecuul kent geen grens."

Uniform energiebeleid

De vraag is wat de Europese unie hieraan kan doen. Bas Janssen van Deltalinqs:"Zoals wij een uniform landbouwbeleid hebben zou ik ook graag een uniformer energiebeleid willen hebben. Dat bijvoorbeeld het opslaan van vloeistoffen in tanks op dezelfde manier gebeurt in Antwerpen, in Rotterdam en in Duitse havens. Dat het gewoon eerlijk is."

Ruben Beens van BP zegt ook dat bedrijven in de Rotterdamse haven willen werken aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. BP is bijvoorbeeld bezig met oa het Havenbedrijf om te kijken of er een minder vervuilende waterstoffabriek kan worden gebouwd. Maar dat soort investeringen kunnen alleen van de grond komen als bedrijven Rotterdam aantrekkelijk blijven vinden.

Beens denkt dat de nu voorgestelde landelijke CO2-belasting voor de havenbedrijven geen goede zaak is. Die zou komen naast de al bestaande Europese emissiehandel in CO2, ook al een soort belasting om de uitstoot van terug te dringen. Hij waarschuwt ervoor dat bedrijven met een internationaal hoofdkantoor hun focus dan mogelijk gaan verleggen naar een ander land. 

Poll

Alles over het Europadebat vind je terug op onze speciale pagina: Rijnmond.nl/Europadebat
----
Op zondag 19 mei organiseert Rijnmond het Groot Rotterdams Europadebat 2019. In de Burgerzaal van het stadhuis gaan Europarlementariërs en Rotterdamse raadsleden met elkaar in debat. Klimaat is dan één van de thema's. Het debat is vanaf 17.15 uur te volgen via onze verschillende kanalen.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Europadebat
Deel dit artikel: