GroenLinks over Europese verkiezingen: 'Dit zijn de klimaatverkiezingen'

Met de grote ambities van de gemeenteraad houdt het klimaatbeleid veel Rotterdammers bezig. Zijn strenge maatregelen nodig om de CO2-uitstoot te verminderen, of slaan we door in klimaatgekte?

En wat betekenen alle maatregelen voor de Rotterdamse haven? In het debat over de Europese verkiezingen werd zondagavond gediscussieerd over de stelling: Alle Europese havens moeten voldoen aan dezelfde klimaateisen en de EU moet daarvoor zorgen.

Volgens Tineke Strik van GroenLinks zijn de aankomende verkiezingen de 'klimaatverkiezingen'. Ze noemt als grote gevaren de leefbaarheid van onze planeet, de luchtkwaliteit in de stad en ook mogelijke overstromingen wanneer de zeespiegel verder stijgt.

Ze benoemt dat Nederland niet als enige te maken heeft met die problemen. "Wij willen juist op Europees niveau zorgen voor strengere normen", zegt Strik. Volgens haar zorgt het voor oneerlijke concurrentie wanneer lidstaten de normen zelf mogen bepalen.

Leiderschap

"Nederland loopt behoorlijk achter met het opwekken van duurzame energie. Zorg ervoor dat je koploper wordt in plaats van achteraan te lopen", zegt Strik.

Raoul Boucke van D66 is het daar deels mee eens. "Er blijft altijd ruimte voor leiderschap." Boucke is het niet eens met de stelling dat Nederland zou achterlopen. "We zijn ambitieuzer dan Europa. Door voorop te lopen zorg je dat je de innoveert."

"Het klimaat is ontzettend belangrijk om op in te zetten, maar we moeten niet harder lopen dan Europa", zegt Chantal Hakbijl van het CDA daarover.

Volgens haar is het belangrijk de vraag te stellen wat Europa ons brengt. "We moeten zorgen dat Europa niet de werkgelegenheid de deur uit doet." 

Ze zegt te merken dat de verschillende klimaatmaatregelen in lidstaten er soms voor zorgen dat Rotterdamse havenondernemers last hebben van havens in Spanje en Italië en daardoor vertraging oplopen.

Op de bank

De VVD is bang dat de ambities zo streng worden dat bedrijven Rotterdam verlaten. "Straks zijn de klimaatdoelen gehaald, maar zit half Rijnmond werkeloos op de bank", zegt Caroline Nagtegaal van de Rotterdamse VVD. "Geef landen de vrijheid het zelf in te richten."

Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren is niet onder de indruk van bedrijven die weg dreigen te gaan. "Het verhaal is al zo oud als de weg naar Kralingen. We lopen aan het handje van de fossiele industrie. Er wordt geïnvesteerd in de werkgelegenheid van het verleden, niet in die van de toekomst."

Gelijk speelveld

De ChristenUnie/SGP is het eens met de stelling. De regelgeving van de Europese Unie die er terecht is – zoals voor het grensoverschrijdende klimaatprobleem - moet niet worden ondermijnd door teveel verscheidenheid.

"Er moet zeker voldaan worden aan klimaateisen voor Europese havens, maar dan moet dat gelijke speelveld wel worden gegarandeerd. Nu bestaan er alleen op papier gelijke regels in alle EU-landen."

ChristenUnie en SGP zeggen zich in te zetten om een eerlijke toepassing en handhaving te regelen in de gehele EU, bijvoorbeeld door naming and shaming, subsidie-aftrek of een boete.

Het debat werd door RTV Rijnmond georganiseerd in aanloop naar de Europese verkiezingen. Kijk het hele debat hier terug:

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Politiek010 Europadebat
Deel dit artikel: